ƏLFİNAZ

naz ilə ülfət bağlayan; nazlı dost.
ƏLƏVİYYƏ
ƏLFİYYƏ