ƏZM

1. ƏZM, QƏTİ QƏRAR, QƏTİ NİYYƏT

2. əzm bax cəsarət

ƏZİZLƏMƏK
ƏZMƏ

Digər lüğətlərdə