LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AĞA

AĞA I is. köhn. Hakim, hökmran. Mərd anadan mərd oğul; Yada ağa, mərdə qul; Qorxaq töhmət gətirər; Baş ucaldar mərd oğul (Bayatı).

AĞA II is. Yaşlı adama müraciət üçün işlədilən söz. Ağa, olmasın azar, bu nə halətdir, sizdə görürəm? (Ə.Haqverdiyev).

AĞAC

Digər lüğətlərdə