alternativ

is. 1) alternative f ; 2) sif. alternati||f, -ve adj ; ~ siyasət politique f alternative ; ~ təklif proposition f alternative ; ~ hadisə évènement m alternatif ; ~ hərəkət mouvement m alternatif ; ~ suallar questions f pl alternatives

alterasiya
altı

Digər lüğətlərdə