Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində PAXIRLI sözün sinonimləri.