Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • PAÇALAMA

  tutma — yapışma

  Tam oxu »
 • PAÇALAMA

  dağıtma — öldürmə

  Tam oxu »
 • PAÇALAMAQ

  tutmaq — yapışmaq

  Tam oxu »
 • PAÇALI

  ayaqlı

  Tam oxu »
 • PAFOS

  coşğunluq — vəcd — həyəcan — təmtəraq

  Tam oxu »
 • PAXIL

  dargöz

  Tam oxu »
 • PAXIL

  həsəd

  Tam oxu »
 • PAXILLAMA

  həsədləmə

  Tam oxu »
 • PAXILLAMAQ

  həsədləmək

  Tam oxu »
 • PAXILLIQ

  həsəd — qibtə

  Tam oxu »
 • PAXILLIQ

  dargözlük

  Tam oxu »
 • PAXIR

  pas

  Tam oxu »
 • PAXIRLI

  paslı

  Tam oxu »
 • PAK

  xalis — əsl — sırf

  Tam oxu »
 • PAK

  təmiz — saf

  Tam oxu »
 • PAKİZƏ

  təmiz — saf

  Tam oxu »
 • PAKİZƏLİK

  təmizlik — saflıq

  Tam oxu »
 • PAKLAMA

  təmizləmə — saflama

  Tam oxu »
 • PAKLAMAQ

  təmizləmək — saflamaq

  Tam oxu »
 • PAKLIQ

  təmizlik — saflıq

  Tam oxu »
 • PALÇIQ

  zığ — lil — camır

  Tam oxu »
 • PALÇIQ

  çirk — kir — zibil

  Tam oxu »
 • PALÇIQLAMA

  yaxma — sürtmə — çəkmə — şirələmə — malalama — suvama

  Tam oxu »
 • PALÇIQLAMAQ

  suvamaq — malalamaq — şirələmək — yaxmaq — sürtmək — çəkmək

  Tam oxu »
 • PALÇIQLI

  ləkəli — bulaşıq

  Tam oxu »
 • PALÇIQLI

  suvaqlı — malalı — şirəli

  Tam oxu »
 • PALTAR

  libas — geyim — üst-baş

  Tam oxu »
 • PARA

  yırtıq — sökük — cırıq

  Tam oxu »
 • PARA

  pul — sikkə

  Tam oxu »
 • PARA

  bölük

  Tam oxu »
 • PARA

  tikə — parça — hissə

  Tam oxu »
 • PARA-PARA

  parça-parça — hissə-hissə — tikə-tikə

  Tam oxu »
 • PARALAMA

  parçalama — bölmə — cırma — yırtma — dağıtma — tikələmə

  Tam oxu »
 • PARALAMAQ

  parçalamaq — bölmək — cırmaq — yırtmaq — dağıtmaq — tikələmək

  Tam oxu »
 • PARAZİT

  tüfeyli — müftəxor

  Tam oxu »
 • PARAZİTLİK

  müftəxorluq — tüfeylilik

  Tam oxu »
 • PARÇ

  tayqulp

  Tam oxu »
 • PARÇA

  hissə — tikə

  Tam oxu »
 • PARÇA

  material

  Tam oxu »
 • PARÇA-PARÇA

  hissə-hissə — tikə-tikə

  Tam oxu »
 • PARÇALAMA

  şaqqalama — bölmə — ayırma

  Tam oxu »
 • PARÇALAMA

  öldürmə

  Tam oxu »
 • PARÇALAMAQ

  öldürmək

  Tam oxu »
 • PARÇALAMAQ

  dağıtmaq — öldürmək

  Tam oxu »
 • PARDAQ

  cila — sığal — parıltı — işıltı

  Tam oxu »
 • PARDAQLAMA

  cilalama

  Tam oxu »
 • PARDAQLAMAQ

  cilalamaq

  Tam oxu »
 • PARDAQLI

  cilalı — sığallı

  Tam oxu »
 • PARDAQLIQ

  cilalıq — sığallılıq

  Tam oxu »
 • PARILDAMA

  işıldama — şəfəqlənmə — şölələnmə

  Tam oxu »