Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • PUÇ

  boş — mənasız — əsassız — heç nə

  Tam oxu »
 • PUÇLUQ

  boşluq — mənasızlıq — əsassızlıq — heçlik

  Tam oxu »
 • PUÇURLAMA

  göyərmə

  Tam oxu »
 • PUÇURLAMAQ

  göyərmək

  Tam oxu »
 • PULLANMA

  varlanma — dövlətlənmə

  Tam oxu »
 • PULLANMAQ

  varlanmaq — dövlətlənmək

  Tam oxu »
 • PULLU

  maaşlı

  Tam oxu »
 • PULLU

  varlı — dövlətli — hallı

  Tam oxu »
 • PULLULUQ

  maaşlılıq

  Tam oxu »
 • PULLULUQ

  varlılıq — dövlətlilik — hallılıq

  Tam oxu »
 • PULSUZ

  maaşsız

  Tam oxu »
 • PULSUZ

  havayı — müftə — məccani

  Tam oxu »
 • PULSUZLAŞMA

  yoxsullaşma — kasıblaşma

  Tam oxu »
 • PULSUZLAŞMAQ

  yoxsullaşmaq — kasıblaşmaq

  Tam oxu »
 • PULSUZLUQ

  yoxsulluq — kasıblıq

  Tam oxu »
 • PUSQU

  marıq — bərə

  Tam oxu »
 • PUSQU

  güdmə — izləmə — təqib

  Tam oxu »
 • PUSMA

  güdmə — izləmə

  Tam oxu »
 • PUSMAQ

  güdmək — izləmək

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMƏ

  fışqırma — atma

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMƏK

  fışqırmaq — atmaq

  Tam oxu »
 • RABİTƏ

  əlaqə — münasibət — bağ

  Tam oxu »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏ

  əlaqələndirmə — bağlama

  Tam oxu »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏK

  əlaqələndirmək — bağlamaq

  Tam oxu »
 • RABİTƏLİ

  əlaqəli — münasibətli — bağlı

  Tam oxu »
 • RABİTƏSİZ

  əlaqəsiz — münasibətsiz

  Tam oxu »
 • RABİTƏSİZLİK

  əlaqəsizlik — münasibətsizlik

  Tam oxu »
 • RAHAT

  asudə — sərbəst

  Tam oxu »
 • RAHAT

  dinc — sakit — uyğun — əlverişli — münasib — səliqəli

  Tam oxu »
 • RAHATLANMA

  dincəlmə

  Tam oxu »
 • RAHATLANMAQ

  dincəlmək

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞMA

  sakitləşmə — yüngülləşmə

  Tam oxu »
 • RAHATLAŞMAQ

  sakitləşmək — yüngülləşmək

  Tam oxu »
 • RAHATLIQ

  dinclik — sakitlik — sükut — səssizlik — istirahət — asudəlik

  Tam oxu »
 • RAHATSIZ

  səliqəsiz — uyğunsuz

  Tam oxu »
 • RAHATSIZ

  həyəcanlı — iztirablı — əsəbi — qərarsız

  Tam oxu »
 • RAHATSIZLIQ

  həyəcan — iztirab — təlaş — nigaranlıq — təşviş

  Tam oxu »
 • RAHLAMA

  sahmanlama — sazlama — düzəltmə

  Tam oxu »
 • RAHLAMAQ

  sahmanlamaq — sazlamaq — düzəltmək

  Tam oxu »
 • RAST

  doğru — düz — tuş — sərrast

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMA

  görüşmə — qarşılaşma

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMAQ

  görüşmək — qarşılaşmaq

  Tam oxu »
 • RAZI

  məmnun — xoşhal

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMA

  sözləşmə — şərtləşmə — vədələşmə — bağlaşma — düzəlişmə — uzlaşma

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMAQ

  sözləşmək — şərtləşmək — vədələşmək — bağlaşmaq — düzəlişmək — uzlaşmaq

  Tam oxu »
 • RAZILIQ

  yekdillik — birlik — əlbirlik — məmnunluq — xoşhallıq

  Tam oxu »
 • REAL

  əməli — praktik

  Tam oxu »
 • REAL

  həyati

  Tam oxu »
 • REAL

  həqiqi — doğru — gerçək

  Tam oxu »
 • REALLAŞMA

  həqiqiləşmə — doğrulaşma — gerçəkləşmə

  Tam oxu »