Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • PİLLƏ

  dərəcə

  Tam oxu »
 • PİLLƏLİ

  dərəcəli

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  yamaq

  Tam oxu »
 • PİNƏLƏMƏ

  yamama

  Tam oxu »
 • PİNƏLƏMƏK

  yamamaq

  Tam oxu »
 • PİNTİ

  kirli — çirkli — pasaqlı — səliqəsiz — zibilli

  Tam oxu »
 • PİNTİLƏŞMƏ

  kirləşmə — çirkləşmə — zibilləşmə

  Tam oxu »
 • PİNTİLƏŞMƏK

  kirləşmək — çirkləşmək — zibilləşmək

  Tam oxu »
 • PİNTİLİK

  kirlilik — çirklilik — murdarlıq — səliqəsizlik — zibillilik

  Tam oxu »
 • PİONER

  təşəbbüskar — bani

  Tam oxu »
 • PİONERLİK

  təşəbbüsçülük — banilik

  Tam oxu »
 • PİR

  qoca — yaşlı

  Tam oxu »
 • PİR

  ocaq

  Tam oxu »
 • PİRANİ

  qoca

  Tam oxu »
 • PİRANİLİK

  qocalıq

  Tam oxu »
 • PİS

  xarab — bəd

  Tam oxu »
 • PİS

  çirkin — eybəcər — kifir — iyrənc

  Tam oxu »
 • PİSİKMƏ

  qorxma — hürkmə — çəkinmə

  Tam oxu »
 • PİSİKMƏK

  qorxmaq — hürkmək — çəkinmək

  Tam oxu »
 • PİSLƏMƏ

  danlama — qınama — məzəmmətləmə

  Tam oxu »
 • PİSLƏMƏK

  danlamaq — qınamaq — məzəmmətləmək

  Tam oxu »
 • PİSLƏŞMƏ

  xarablaşma — ağırlaşma

  Tam oxu »
 • PİSLƏŞMƏK

  xarablaşmaq — ağırlaşmaq

  Tam oxu »
 • PİSLİK

  çirkinlik — iyrənclik — eybəcərlik

  Tam oxu »
 • PİSLİK

  yamanlıq — müsibət — bəla

  Tam oxu »
 • PİSNİYYƏTLİ

  bədxah — qərəzli

  Tam oxu »
 • PİSNİYYƏTLİLİK

  bədxahlıq — qərəzlik

  Tam oxu »
 • PİYLƏMƏ

  yağlama — sürtmə — çəkmə — yayma

  Tam oxu »
 • PİYLƏMƏ

  aldatma

  Tam oxu »
 • PİYLƏMƏK

  aldatmaq

  Tam oxu »
 • PİYLƏMƏK

  yağlamaq — sürtmək — çəkmək — yaymaq

  Tam oxu »
 • PİYLƏNMƏ

  kökəlmə — yağlanma

  Tam oxu »
 • PİYLƏNMƏK

  kökəlmək — yağlanmaq

  Tam oxu »
 • PİYLİ

  yağlı — kök

  Tam oxu »
 • PİYLİK

  yağlılıq — köklük

  Tam oxu »
 • POPULYAR

  məşhur — tanımlı

  Tam oxu »
 • POPULYARLAŞMA

  məşhurlaşma

  Tam oxu »
 • POPULYARLAŞMAQ

  məşhurlaşmaq

  Tam oxu »
 • POPULYARLIQ

  məşhurluq

  Tam oxu »
 • PORSUMA

  turşuma — acıma — qoxuma — pozulma

  Tam oxu »
 • PORSUMAQ

  turşumaq — acımaq — qoxumaq — pozulmaq

  Tam oxu »
 • POTA

  dolu — kök — koppuş — dolğun — yumru

  Tam oxu »
 • POTALIQ

  doluluq — köklük — koppuşluq — yumruluq

  Tam oxu »
 • POZĞUN

  azğın — yava

  Tam oxu »
 • POZĞUN

  dağınıq — qarışıq

  Tam oxu »
 • POZĞUNLAŞMA

  kədərlənmə — qüssələnmə — məyuslaşma — pərtləşmə

  Tam oxu »
 • POZĞUNLAŞMAQ

  kədərlənmək — qüssələnmək — məyuslaşmaq — pərtləşmək

  Tam oxu »
 • POZĞUNLUQ

  nasazlıq — kefsizlik

  Tam oxu »
 • POZĞUNLUQ

  dağınıqlıq — qarışıqlıq — nizamsızlıq

  Tam oxu »
 • POZĞUNLUQ

  bərbadlıq — xarabalıq — viranəlik

  Tam oxu »