Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ŞUX

  nazlı — şivəli — ədalı — işvəli

  Tam oxu »
 • ŞUX

  oynaq — şən — şad

  Tam oxu »
 • ŞUX

  gülərüzlü

  Tam oxu »
 • ŞUXLUQ

  oynaqlıq — şənlik — şadlıq

  Tam oxu »
 • ŞUXLUQ

  naz — əda — işvə — şivə

  Tam oxu »
 • ŞUXLUQ

  gülərüzlülük

  Tam oxu »
 • ŞUXLUQ

  yüngüllük — oynaqlıq

  Tam oxu »
 • ŞULUQ

  dəcəl — nadinc

  Tam oxu »
 • ŞULUQ

  şux — oynaq — yüngül

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇU

  dəcəl — nadinc — şeytan — dələduz

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇU

  davaçı — qovğaçı — qalmağalçı

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇULUQ

  bax: şuluqluq

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇULUQ

  dəcəllik — nadinclik — şeytanlıq — dələduzluq

  Tam oxu »
 • ŞULUQLUQ

  qalmaqal — iğtişaş — qarışıqlıq — pozğunluq — nizamsızlıq

  Tam oxu »
 • ŞULUQLUQ

  oynaqlıq — şuxluq — yüngüllük

  Tam oxu »
 • ŞULUQLUQ

  dəcəllik — nadinclik

  Tam oxu »
 • ŞUM

  əkin — sürmə

  Tam oxu »
 • ŞUMAL

  düz — sərrast

  Tam oxu »
 • ŞUMAL

  uca — hündür

  Tam oxu »
 • ŞUMAL

  qamətli — boylu-buxunlu

  Tam oxu »
 • ŞUMLAMA

  əkmə — sürmə

  Tam oxu »
 • ŞUMLAMAQ

  əkmək — sürmək

  Tam oxu »
 • ŞUMLUQ

  əkinlik

  Tam oxu »
 • ŞUR

  vəcd — şövq — coşğunluq

  Tam oxu »
 • ŞUR

  qalmaqal — hay-küy

  Tam oxu »
 • ŞURA

  hökumət — sovet

  Tam oxu »
 • ŞURA

  sovet — iclas

  Tam oxu »
 • ŞURALAŞMA

  sovetləşmə

  Tam oxu »
 • ŞURALAŞMAQ

  sovetləşmək

  Tam oxu »
 • ŞÜA

  şölə — işıq

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMA

  saçma — yayma

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMA

  şəfəqlənmə — parıldama

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMAQ

  şəfəqlənmək — parıldamaq

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMAQ

  saçmaq — yaymaq

  Tam oxu »
 • ŞÜALI

  şöləli — nurlu

  Tam oxu »
 • ŞÜAR

  çağırış

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏ

  şəkk — güman

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNMƏ

  şəklənmə

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNMƏK

  şəklənmək

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLİ

  şəkli

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLİLİK

  şəklilik

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏSİZ

  şəksiz — sözsüz — yəqin

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏSİZLİK

  şəksizlik — yəqinlik

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏT

  cəsarət — qoçaqlıq — mərdlik — igidlik — mətanət — qeyrət — qəhrəmanlıq

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLƏNMƏ

  cəsarətlənmə — qoçaqlaşma — mərdləşmə — igidləşmə — mətinləşmə

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLƏNMƏK

  cəsarətlənmək — qoçaqlaşmaq — mərdləşmək — igidləşmək — mətinləşmək

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLİ

  şanlı — rəşadətli — qəhrəman

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLİ

  cəsarətli — qoçaq — igid — mərd — mərd — qəhrəman

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLİLİK

  bax: şücaət

  Tam oxu »
 • ŞÜKÜR

  razılıq — təşəkkür — minnətdarlıq

  Tam oxu »