Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ƏSA

  ağac

  Tam oxu »
 • ƏSARƏT

  əsirlik — qulluq — kölə

  Tam oxu »
 • ƏSARƏT

  qəfəs — zindan — dustaqlıq

  Tam oxu »
 • ƏSAS

  səbəb — bəhanə — dəlil — sübut

  Tam oxu »
 • ƏSAS

  bünövrə — özül — bina — təməl

  Tam oxu »
 • ƏSAS

  başlıca — mühüm — zəruri

  Tam oxu »
 • ƏSASLI

  hərtərəfli

  Tam oxu »
 • ƏSASLI

  doğru — gerçək — həqiqi

  Tam oxu »
 • ƏSASLI

  dərin — ciddi — mühüm — prinsipial

  Tam oxu »
 • ƏSASLI

  tutarlı — inandırıcı

  Tam oxu »
 • ƏSASLI

  köklü — möhkəm — fundamental

  Tam oxu »
 • ƏSASLILIQ

  ciddilik — tutarlılıq — inandırıcılıq

  Tam oxu »
 • ƏSASSIZ

  əslsiz — yalan — tutarsız

  Tam oxu »
 • ƏSASSIZ

  bünövrəsiz — təməlsiz

  Tam oxu »
 • ƏSASSIZLIQ

  əslsizlik — tutarsızlıq

  Tam oxu »
 • ƏSASSIZLIQ

  bünövrəsizlik — təməlsizlik

  Tam oxu »
 • ƏSATİR

  mifologiya — əfsanə

  Tam oxu »
 • ƏSBAB

  silah — yaraq

  Tam oxu »
 • ƏSBABLI

  silahlı

  Tam oxu »
 • ƏSƏB

  sinir

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİ

  hirsli — həyəcanlı

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİLƏŞMƏ

  hirslənmə — sinirlənmə — həyəcanlanma

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİLƏŞMƏK

  hirslənmək — sinirlənmək — həyəcanlanmaq

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİLİK

  sinirlilik — hirslilik — həyəcanlılıq

  Tam oxu »
 • ƏSƏR

  iz — nişanə — əlamət

  Tam oxu »
 • ƏSƏR

  Tam oxu »
 • ƏSƏRLƏNMƏ

  təsirlənmə

  Tam oxu »
 • ƏSƏRLƏNMƏ

  səndələmə

  Tam oxu »
 • ƏSƏRLƏNMƏK

  səndələmək

  Tam oxu »
 • ƏSƏRLƏNMƏK

  təsirlənmək

  Tam oxu »
 • ƏSƏRLİ

  təsirli

  Tam oxu »
 • ƏSƏRSİZ

  təsirsiz

  Tam oxu »
 • ƏSGƏRİ

  hərbi

  Tam oxu »
 • ƏSGİ

  köhnə

  Tam oxu »
 • ƏSGİ

  cındır

  Tam oxu »
 • ƏSGİLƏŞMƏ

  köhnəlmə

  Tam oxu »
 • ƏSGİLƏŞMƏ

  cındırlaşma

  Tam oxu »
 • ƏSGİLƏŞMƏK

  köhnəlmək

  Tam oxu »
 • ƏSGİLƏŞMƏK

  cındırlaşmaq

  Tam oxu »
 • ƏSGİLİK

  cındırlıq

  Tam oxu »
 • ƏSGİLİK

  köhnəlik

  Tam oxu »
 • ƏSİL

  nəsil — soy — nəsəb — mənşə

  Tam oxu »
 • ƏSİL

  əsilli — nəcabətli — nəsilli

  Tam oxu »
 • ƏSİLLƏŞMƏ

  yüksəlmə — kökləşmə

  Tam oxu »
 • ƏSİLLƏŞMƏ

  xalisləşmə — saflaşma

  Tam oxu »
 • ƏSİLLƏŞMƏK

  yerləşmək — kökləşmək

  Tam oxu »
 • ƏSİLLƏŞMƏK

  xalisləşmək — saflaşmaq

  Tam oxu »
 • ƏSİLLİ

  nəcabətli

  Tam oxu »
 • ƏSİLLİK

  təmizlik — nəciblik — alicənablıq — comərdlik

  Tam oxu »
 • ƏSİLLİLİK

  xalislik — saflıq

  Tam oxu »