Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • CÜCƏLƏMƏ

  balalama

  Tam oxu »
 • CÜCƏLƏMƏK

  balalamaq

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  qabarma — köpmə

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  doğma — çıxma

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  göyərmə — bitmə

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  qabarmaq — köpmək

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  doğmaq — çıxmaq

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  göyərmək — bitmək

  Tam oxu »
 • CÜCÜ

  həşərat

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  hamısı — bütün

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  yekun — məcmu

  Tam oxu »
 • CÜNUN

  dəli — divanə

  Tam oxu »
 • CÜNUNLUQ

  dəlilik — divanəlik

  Tam oxu »
 • CÜR

  növ — çeşid — qisim

  Tam oxu »
 • CÜR

  üsul — yol — metod — tərz

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜR

  müxtəlif — ayrı-ayrı — başqa-başqa

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜRLÜK

  müxtəliflik — başqa-başqalıq — ayrı-ayrılıqda

  Tam oxu »
 • CÜRƏ

  qısaboy — bəstəboy — gödəkboy

  Tam oxu »
 • CÜRƏ

  forma — növ

  Tam oxu »
 • CÜRƏLİK

  qısaboyluq — bəstəboyluq — gödəkboyluq

  Tam oxu »
 • CÜRƏLİK

  formalıq — növlük

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  cəsarət — şücaət — hünər — əzm — qətiyyət — qeyrət — qoçaqlıq — ciyərlilik — ürəklilik

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏ

  cəsarətlənmə — şücaətlənmə — hünərlənmə — ciyərlənmə — ürəklənmə — qoçaqlaşma

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏK

  cəsarətlənmək — şücaətlənmək — hünərlənmək — ciyərlənmək — ürəklənmək — qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİ

  cəsarətli — şücaətli — ürəkli — qoçaq — igid — cəsur

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİLİK

  cəsarət — şücaət — hünər — igidlik — qoçaqlıq — ciyərlilik — ürəklilik — qətilik

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZ

  qorxaq — ağciyər — aciz

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZLİK

  qorxaqlıq — ağciyərlik — acizlik

  Tam oxu »
 • CÜSSƏ

  gövdə — bədən — əndam — vücud

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  gövdəli — bədənli — vücudlu

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  boylu-buxunlu — canlı — iri — dolğun

  Tam oxu »
 • CÜT

  qoşa — iki-iki

  Tam oxu »
 • CÜT-CÜT

  qoşa-qoşa — iki-iki

  Tam oxu »
 • CÜTCÜ

  əkinçi

  Tam oxu »
 • CÜTCÜLÜK

  əkinçilik

  Tam oxu »
 • CÜTLƏMƏ

  əkmə — şumlama

  Tam oxu »
 • CÜTLƏMƏ

  qoşalama — ikiləmə

  Tam oxu »
 • CÜTLƏMƏK

  qoşalamaq — ikiləmək

  Tam oxu »
 • CÜTLƏMƏK

  əkmək — şumlamaq

  Tam oxu »
 • CÜTLƏŞMƏ

  çarpazlaşma — qoşalaşma — birləşmə

  Tam oxu »
 • CÜTLƏŞMƏK

  çarpazlaşmaq — qoşalaşmaq — birləşmək

  Tam oxu »
 • CÜTLÜK

  qoşalıq

  Tam oxu »
 • CÜVƏLLAĞI

  hiyləgər — bic — kələkbaz — haramzada — fəndgir — dələduz — həlləm-qəlləm

  Tam oxu »
 • CÜVƏLLAĞILIQ

  hiyləgərlik — biclik — kələkbazlıq — dələduzluq

  Tam oxu »
 • CÜZİ

  əhəmiyyətsiz — dəyərsiz

  Tam oxu »
 • CÜZİ

  xırda — azacıq — kiçik

  Tam oxu »
 • CÜZİLİK

  acizlik — yazıqlıq — miskinlik — bacarıqsızlıq

  Tam oxu »
 • CÜZİLİK

  əhəmiyyətsizlik — heçlik

  Tam oxu »
 • CÜZİLİK

  xırdalıq — azlıq

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  mövsüm — fəsil

  Tam oxu »