Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • CİBGİR

  oğru

  Tam oxu »
 • CİBGİRLİK

  oğruluq

  Tam oxu »
 • CİBLƏMƏ

  mənimsəmə — yemə

  Tam oxu »
 • CİBLƏMƏK

  mənimsəmək — yemək

  Tam oxu »
 • CİDA

  mizraq — süngi

  Tam oxu »
 • CİDALI

  mizraqlı — süngülü

  Tam oxu »
 • CİDAR

  buxov

  Tam oxu »
 • CİDARLAMA

  buxovlama — qandallama — zəncirləmə

  Tam oxu »
 • CİDARLAMAQ

  buxovlamaq — qandallamaq — zəncirləmək

  Tam oxu »
 • CİDARLI

  buxovlu — qandallı — zəncirli

  Tam oxu »
 • CİDARLILIQ

  buxovluluq — qandallılıq — zəncirlilik

  Tam oxu »
 • CİDD-CƏHD

  səy — cəhd — canatma — meyl — təşəbbüs

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  sərt — kəskin — bərk

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  doğrudan — həqiqətən — zarafatsız

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  ağır — təmkinli — zabitəli

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  səyli — qeyrətli

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  möhkəm — tələbkar

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  dürüst — düzgün — dəqiq

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏ

  sərtləşmə — kəskinləşmə — bərkiləşmə

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏ

  təmkinləşmə — zabitəliləşmə

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏ

  səyləşmə — qeyrətləşmə

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏK

  səyləşmək — qeyrətlənmək

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏK

  sərtləşmək — təmkinləşmək — bərkləşmək

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏK

  təmkinləşmək — zabitəliləşmək

  Tam oxu »
 • CİDDİLİK

  tələbkarlıq — möhkəmlik

  Tam oxu »
 • CİDDİLİK

  təmkin — qətilik — zabitəlilik

  Tam oxu »
 • CİDDİLİK

  səylik — qeyrətlilik

  Tam oxu »
 • CİDDİLİK

  sərtlik — kəskinlik — ağırlıq — bərklik

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏT

  təmkin — zabitəlilik

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏT

  cəhd — qeyrət — səy

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏTSİZ

  cəhdsiz — qeyrətsiz — səysiz

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏTSİZLİK

  qeyrətsizlik — səysizlik

  Tam oxu »
 • CİFT

  cüt — qoşa

  Tam oxu »
 • CİFT

  sıxlıq — kiplik

  Tam oxu »
 • CİFTLƏŞMƏ

  cütləşmə — qoşalaşma

  Tam oxu »
 • CİFTLƏŞMƏK

  cütləşmək — qoşalaşmaq

  Tam oxu »
 • CİFTLİK

  bax: cift

  Tam oxu »
 • CİFTLİK

  cütlük — qoşalıq

  Tam oxu »
 • CİHAZ

  alət

  Tam oxu »
 • CİHAZ

  təchizat — ləvazimat

  Tam oxu »
 • CİKKİLTİ

  civilti — cıyıltı

  Tam oxu »
 • CİLA

  pardaq — parıltı — işıltı — sığal

  Tam oxu »
 • CİLALAMA

  pardaqlama — parıldatma — sığallama — işıldatma

  Tam oxu »
 • CİLALAMAQ

  pardaqlamaq — parıldatmaq — işıldatmaq — sığallamaq

  Tam oxu »
 • CİLALI

  pardaqlı — işıltılı — sığallı — parıltılı

  Tam oxu »
 • CİLD

  üz — qabıq

  Tam oxu »
 • CİLDLƏMƏ

  üzləmə

  Tam oxu »
 • CİLDLƏMƏK

  üzləmək

  Tam oxu »
 • CİLDLİ

  üzlü — qabıqlı

  Tam oxu »
 • CİLDLİK

  üzlük — qabıqlıq

  Tam oxu »