Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DÜBARƏ

  təkrar

  Tam oxu »
 • DÜÇAR

  mübtəla — tutulma — düşkün

  Tam oxu »
 • DÜDÜK

  ney

  Tam oxu »
 • DÜMDÜZ

  dik

  Tam oxu »
 • DÜMSÜK

  itələmə — dürtmələmə

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏMƏ

  vurma — zoxmalama — itələmə — dürtmələmə

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏMƏ

  danlama — məzəmmətləmə — burunlama

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏMƏK

  danlamaq — məzəmmətləmək — burunlamaq

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏMƏK

  vurmaq — zoxmalamaq — itələmək — dürtmələmək

  Tam oxu »
 • DÜMÜŞMƏK

  domuşmaq — çöməlmək — oturmaq

  Tam oxu »
 • DÜNYA

  kainat — aləm

  Tam oxu »
 • DÜNYA

  el — xalq — camaat

  Tam oxu »
 • DÜNYAGÖRMÜŞ

  təcrübəli — müdrik

  Tam oxu »
 • DÜR

  inci — mirvari

  Tam oxu »
 • DÜRLÜ

  cür — növ

  Tam oxu »
 • DÜRLÜ

  cürbəcür — çoxlu — növbənöv

  Tam oxu »
 • DÜRLÜ-DÜRLÜ

  cürbəcür — növbənöv

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏ

  soxma — yerləşdirmə

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏ

  dümsük — zoxma

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏK

  soxmaq — yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏLƏMƏ

  bax: dümsükləmə

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏLƏMƏK

  bax: dümsükləmək

  Tam oxu »
 • DÜRÜST

  doğru — düzgün

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRMƏ

  dəqiqləşdirmə — aydınlaşdırma

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRMƏK

  dəqiqləşdirmək — aydınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLÜK

  düzlük — doğruluq — dəqiqlik

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLÜK

  həqiqilik — gerçəklik — səhihlik

  Tam oxu »
 • DÜŞƏRGƏ

  yurd — mənzil — duracaq — dayanacaq

  Tam oxu »
 • DÜŞƏRLİ

  xeyirli — faydalı

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜN

  zəif — cansız — üzgün — xəstə

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜN

  mübtəla — düçar

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜN

  yoxsul — kasıb — fəqir

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜN

  rəzil — alçaq

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜN

  yazıq — bədbəxt — zavallı

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLƏŞMƏ

  öyrəşmə — aludələşmə

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLƏŞMƏ

  yoxsulaşma — kasıblaşma — fəqirləşmə

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLƏŞMƏ

  zəifləmə

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLƏŞMƏK

  yoxsullaşmaq — kasıblaşmaq — fəqirləşmək

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLƏŞMƏK

  zəifləşmək

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLƏŞMƏK

  öyrəşmək — aludələşmək

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLÜK

  mübtəlalıq — aludəlik

  Tam oxu »
 • DÜŞKÜNLÜK

  tənəzzül — durğunluq

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏ

  yağma

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏ

  başlama — girişmə

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏ

  başlama — yetişmə

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏ

  salma — yıxma

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏ

  yıxılma

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏ

  sallanma — tökülmə

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏ

  enmə — tökülmə

  Tam oxu »
 • DÜŞMƏK

  başlamaq — girişmək

  Tam oxu »