Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DEDİ-QODU

  söz-söhbət — danışıq — şayiə

  Tam oxu »
 • DEDİKCƏ

  olduqca

  Tam oxu »
 • DEFEKT

  zədə

  Tam oxu »
 • DEFEKT

  nöqsan — qüsur — eyb

  Tam oxu »
 • DEFEKTLİ

  nöqsanlı — qüsurlu — eyibli

  Tam oxu »
 • DEHQAN

  əkinçi — kəndli

  Tam oxu »
 • DEHQANLIQ

  əkinçilik — kəndlilik — rəncbərlik

  Tam oxu »
 • DEMƏ

  söyləmə — bildirmə

  Tam oxu »
 • DEMƏ

  tapşırma

  Tam oxu »
 • DEMƏK

  beləliklə

  Tam oxu »
 • DEMƏK

  söyləmək — bildirmək

  Tam oxu »
 • DEMƏK

  tapşırmaq

  Tam oxu »
 • DEMƏLİ

  beləliklə

  Tam oxu »
 • DEMONİZM

  iblislik — məkr

  Tam oxu »
 • DESPOT

  zülmkar — müstəbid

  Tam oxu »
 • DESPOTİK

  bax: despot

  Tam oxu »
 • DESPOTİZM

  zülmkarlıq — müstəbidlik — zülm

  Tam oxu »
 • DESPOTİZM

  istibdad — mütləqiyyət

  Tam oxu »
 • DESPOTLUQ

  bax: despotizm

  Tam oxu »
 • DEŞİCİ

  dəlici

  Tam oxu »
 • DEŞİK

  dəlik

  Tam oxu »
 • DEŞİK

  cırıq — yırtıq

  Tam oxu »
 • DEŞMƏ

  dəlmə — oyma — burğulama

  Tam oxu »
 • DEŞMƏK

  dəlmək — oymaq — burğulamaq

  Tam oxu »
 • DEVİRMƏ

  yıxma — salma — çevirmə

  Tam oxu »
 • DEVİRMƏK

  yıxmaq — salmaq — çevirmək

  Tam oxu »
 • DEVRİLİŞ

  çevriliş

  Tam oxu »
 • DEYƏK

  tutaq — elə bil

  Tam oxu »
 • DEYƏN-GÜLƏN

  şən — ürəyiaçıq — zarafatcıl — əhvallı

  Tam oxu »
 • DEYƏSƏN

  ehtimal — görünür

  Tam oxu »
 • DEYİB-GÜLƏN

  söhbətcil — şən — ürəyiaçıq

  Tam oxu »
 • DEYİB-GÜLMƏ

  şənlənmə — sevinmə

  Tam oxu »
 • DEYİB-GÜLMƏK

  şənlənmək — sevinmək

  Tam oxu »
 • DEYİCİLİK

  şeytanlıq — xəbərçilik

  Tam oxu »
 • DEYİKLƏMƏ

  adaxlama — nişanlama

  Tam oxu »
 • DEYİKLƏMƏK

  adaxlamaq — nişanlamaq

  Tam oxu »
 • DEYİKLİ

  nişanlı

  Tam oxu »
 • DEYİLƏN

  söylənən

  Tam oxu »
 • DEYİLİŞ

  tələffüz

  Tam oxu »
 • DEYİNGƏN

  dırdır

  Tam oxu »
 • DEYİNGƏNLİK

  dırdırlıq

  Tam oxu »
 • DEYİNMƏ

  söylənmə — şikayətlənmə

  Tam oxu »
 • DEYİNMƏK

  söyləmək — şikayətlənmək

  Tam oxu »
 • DEYİNTİ

  narazılıq — şikayət

  Tam oxu »
 • DEYİNTİLİ

  narazı — şikayətli

  Tam oxu »
 • DEYİŞMƏ

  sözləşmə — söyüşmə — höcətləşmə — dalaşma

  Tam oxu »
 • DEYİŞMƏ

  mübahisə

  Tam oxu »
 • DEYİŞMƏK

  sözləşmək — dalaşmaq — söyüşmək — höcətləşmək

  Tam oxu »
 • DEZERTİR

  fərari

  Tam oxu »
 • DEZERTİRLİK

  fərarilik

  Tam oxu »