Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DIBIR

  təkə

  Tam oxu »
 • DIĞ

  vərəm

  Tam oxu »
 • DIĞIRLAMA

  diyirləmə — yumbalatma

  Tam oxu »
 • DIĞIRLAMAQ

  diyirləmək — yumbalatmaq

  Tam oxu »
 • DIĞLAMA

  vərəmləmə

  Tam oxu »
 • DIĞLAMAQ

  vərəmləmək

  Tam oxu »
 • DILĞIR

  qotur

  Tam oxu »
 • DILĞIR

  boş — avara — lüt — yaramaz

  Tam oxu »
 • DILĞIRLIQ

  boşluq — avaralıq — kütlük — yaramazlıq

  Tam oxu »
 • DILĞIRLIQ

  qoturluq

  Tam oxu »
 • DIRMAQLAMAQ

  qazımaq — cırmaqlamaq

  Tam oxu »
 • DIRMAQLAMAQ

  qıcıqlandırmaq

  Tam oxu »
 • DIRMALAMA

  qazıma — cırmaqlama

  Tam oxu »
 • DIRMALAMAQ

  qazımaq — cırmaqlamaq

  Tam oxu »
 • DIRMANMA

  çıxma — qalxma

  Tam oxu »
 • DIRMANMAQ

  çıxmaq — qalxmaq

  Tam oxu »
 • DIRMIQLAMA

  hamarlama — təmizləmə

  Tam oxu »
 • DIRMIQLAMAQ

  hamarlamaq — təmizləmək

  Tam oxu »
 • DIRNAQ

  caynaq

  Tam oxu »
 • DIRNAQLAMA

  cırmaqlama — cızma

  Tam oxu »
 • DIRNAQLAMAQ

  cırmaqlamaq — cızmaq

  Tam oxu »
 • DIRNAQLI

  qoçaq — bacarıqlı — hünərli

  Tam oxu »
 • DIRNAQLI

  caynaqlı

  Tam oxu »
 • DİB

  alt

  Tam oxu »
 • DİBAÇƏ

  giriş — müqəddəmə

  Tam oxu »
 • DİBLİ

  altlı

  Tam oxu »
 • DİBLİK

  altlıq

  Tam oxu »
 • DİBSİZ

  altsız

  Tam oxu »
 • DİBSİZ

  sonsuz — ucsuz — bucaqsız

  Tam oxu »
 • DİDAR

  görünüş — sifət — üz

  Tam oxu »
 • DİDAR

  görmə

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİN

  sərgərdan — dərbədər

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİNLİK

  sərgərdanlıq — dərbədərlik

  Tam oxu »
 • DİDİLMƏ

  dağılma

  Tam oxu »
 • DİDİLMƏK

  dağılmaq

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏ

  incitmə

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏ

  dartışdırma

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏK

  dartışdırmaq

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏK

  incitmək

  Tam oxu »
 • DİDİŞMƏ

  dava — qovğa — çəkişmə — boğuşma

  Tam oxu »
 • DİDİŞMƏK

  vuruşmaq — dalaşmaq — söyüşmək — çeynəşmək — boğuşmaq

  Tam oxu »
 • DİDMƏ

  dağıtma — yırtma

  Tam oxu »
 • DİDMƏ

  cırmaqlama — yolma

  Tam oxu »
 • DİDMƏK

  dağıtmaq — yırtmaq

  Tam oxu »
 • DİDMƏK

  cırmaqlamaq — yolmaq

  Tam oxu »
 • DİFFERENSİASİYA

  ayrılma — parçalanma — təbəqələşmə

  Tam oxu »
 • DİGƏR

  başqa — özgə — qeyri

  Tam oxu »
 • DİK

  yüksək — uca — hündür — sarp

  Tam oxu »
 • DİK

  yoxuş

  Tam oxu »
 • DİKBAŞ

  təşəxxüslü — iddialı — tərs — lovğa

  Tam oxu »