Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • PIÇILDAŞMA

  danışma

  Tam oxu »
 • PIÇILDAŞMAQ

  danışmaq

  Tam oxu »
 • PIÇILTI

  danışıq — səs

  Tam oxu »
 • PIQQILDAMA

  qaynama — coşma

  Tam oxu »
 • PIQQILDAMA

  gülmə — qaqqıldama

  Tam oxu »
 • PIQQILDAMAQ

  gülmək — qaqqıldamaq

  Tam oxu »
 • PIQQILDAMAQ

  qaynamaq — coşmaq

  Tam oxu »
 • PIQQILTI

  qaqqıltı

  Tam oxu »
 • PIQQILTI

  qaynama — coşma

  Tam oxu »
 • PIRILDAMA

  uçma — pərvazlanma — qanadlanma

  Tam oxu »
 • PIRILDAMAQ

  uçmaq — pərvazlanmaq — qanadlanmaq

  Tam oxu »
 • PIRILTI

  səs — gurultu

  Tam oxu »
 • PIRPIZ

  pırtlaşıq — dağınıq

  Tam oxu »
 • PIRPIZLAŞMA

  pırtlaşma

  Tam oxu »
 • PIRPIZLAŞMAQ

  pırtlaşmaq

  Tam oxu »
 • PIRPIZLI

  dağınıq — pırtlaşıq

  Tam oxu »
 • PIRPIZLILIQ

  tüklülük

  Tam oxu »
 • PIRSIMA

  xarablaşma — çürümə — qoxuma

  Tam oxu »
 • PIRSIMAQ

  xarablaşmaq — çürümək — qoxumaq

  Tam oxu »
 • PIRTLAQ

  dağınıq — pırtlaşıq

  Tam oxu »
 • PIRTLAMA

  çıxma — sıçrama — atılma

  Tam oxu »
 • PIRTLAMAQ

  çıxmaq — sıçramaq — atılmaq

  Tam oxu »
 • PIRTLAŞIQ

  dolaşıq — çəlpəşik — qarışıq

  Tam oxu »
 • PIRTLAŞMA

  dolaşma — çəlpəşmə

  Tam oxu »
 • PIRTLAŞMAQ

  dolaşmaq — çəlpəşmək

  Tam oxu »
 • PİLLƏ

  dərəcə

  Tam oxu »
 • PİLLƏLİ

  dərəcəli

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  yamaq

  Tam oxu »
 • PİNƏLƏMƏ

  yamama

  Tam oxu »
 • PİNƏLƏMƏK

  yamamaq

  Tam oxu »
 • PİNTİ

  kirli — çirkli — pasaqlı — səliqəsiz — zibilli

  Tam oxu »
 • PİNTİLƏŞMƏ

  kirləşmə — çirkləşmə — zibilləşmə

  Tam oxu »
 • PİNTİLƏŞMƏK

  kirləşmək — çirkləşmək — zibilləşmək

  Tam oxu »
 • PİNTİLİK

  kirlilik — çirklilik — murdarlıq — səliqəsizlik — zibillilik

  Tam oxu »
 • PİONER

  təşəbbüskar — bani

  Tam oxu »
 • PİONERLİK

  təşəbbüsçülük — banilik

  Tam oxu »
 • PİR

  qoca — yaşlı

  Tam oxu »
 • PİR

  ocaq

  Tam oxu »
 • PİRANİ

  qoca

  Tam oxu »
 • PİRANİLİK

  qocalıq

  Tam oxu »
 • PİS

  xarab — bəd

  Tam oxu »
 • PİS

  çirkin — eybəcər — kifir — iyrənc

  Tam oxu »
 • PİSİKMƏ

  qorxma — hürkmə — çəkinmə

  Tam oxu »
 • PİSİKMƏK

  qorxmaq — hürkmək — çəkinmək

  Tam oxu »
 • PİSLƏMƏ

  danlama — qınama — məzəmmətləmə

  Tam oxu »
 • PİSLƏMƏK

  danlamaq — qınamaq — məzəmmətləmək

  Tam oxu »
 • PİSLƏŞMƏ

  xarablaşma — ağırlaşma

  Tam oxu »
 • PİSLƏŞMƏK

  xarablaşmaq — ağırlaşmaq

  Tam oxu »
 • PİSLİK

  çirkinlik — iyrənclik — eybəcərlik

  Tam oxu »
 • PİSLİK

  yamanlıq — müsibət — bəla

  Tam oxu »