Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • SIÇRAMA

  səpilmə — çilənmə

  Tam oxu »
 • SIÇRAMA

  atılma — hoppanma — tullanma

  Tam oxu »
 • SIÇRAMAQ

  səpilmək — çilənmək

  Tam oxu »
 • SIÇRAMAQ

  atılmaq — hoppanmaq — tullanmaq

  Tam oxu »
 • SIÇRAYIŞ

  atılma — hoppanma — tullanma

  Tam oxu »
 • SIĞAL

  cila — süs — bəzək

  Tam oxu »
 • SIĞAL

  tumar

  Tam oxu »
 • SIĞALLAMA

  tumarlama — ovuşdurma — oxşama — ütüləmə — hamarlama

  Tam oxu »
 • SIĞALLAMAQ

  tumarlamaq — ovuşdurmaq — oxşamaq — ütüləmək — hamarlamaq

  Tam oxu »
 • SIĞALLI

  cilalı — bəzəkli — süstlü

  Tam oxu »
 • SIĞALLI

  tumarlı — ütülü — hamar

  Tam oxu »
 • SIĞINMA

  daldalanma — arxalanma

  Tam oxu »
 • SIĞINMAQ

  daldalanmaq — arxalanmaq

  Tam oxu »
 • SIĞMA

  yerləşmə — tutma

  Tam oxu »
 • SIĞMAQ

  yerləşmək — tutmaq

  Tam oxu »
 • SIX

  dar — darısqal

  Tam oxu »
 • SIX

  kip — bərk — möhkəm

  Tam oxu »
 • SIX

  qatı — qəliz

  Tam oxu »
 • SIX

  qalın — yoğun

  Tam oxu »
 • SIXAC

  məngənə — pres

  Tam oxu »
 • SIXCALAMA

  yumşaltma

  Tam oxu »
 • SIXCALAMA

  yoğurma

  Tam oxu »
 • SIXCALAMA

  öykələmə — əzişdirmə — basma — tapdalama

  Tam oxu »
 • SIXCALAMA

  əzmə — bürüşdürmə

  Tam oxu »
 • SIXCALAMAQ

  öykələmək — əzişdirmək — basmaq — tapdalamaq

  Tam oxu »
 • SIXCALAMAQ

  yoğurmaq

  Tam oxu »
 • SIXCALAMAQ

  yumşaltmaq

  Tam oxu »
 • SIXCALAMAQ

  əzmək — bürüşdürmək

  Tam oxu »
 • SIXICI

  yorucu — üzücü — usandırıcı — darıxdırıcı — cansıxıcı

  Tam oxu »
 • SIXICI

  qısıcı — yığıcı

  Tam oxu »
 • SIXICILIQ

  yoruculuq — üzücülük — usandırıcılıq — darıxdırıcılıq — cansıxıcılıq

  Tam oxu »
 • SIXILMA

  kədərlənmə — darılma — qəribsəmə

  Tam oxu »
 • SIXILMA

  utanma — çəkinmə — qısınma

  Tam oxu »
 • SIXILMA

  üzülmə — yorulma — usanma

  Tam oxu »
 • SIXILMA

  yığılma — büzülmə — yumulma — tutulma

  Tam oxu »
 • SIXILMAQ

  kədərlənmək — darılmaq — qəribsəmək

  Tam oxu »
 • SIXILMAQ

  utanmaq — çəkinmək — qısınmaq

  Tam oxu »
 • SIXILMAQ

  yığılmaq — büzülmək — yumulmaq — tutulmaq

  Tam oxu »
 • SIXILMAQ

  üzülmək — yorulmaq — usanmaq

  Tam oxu »
 • SIXINTI

  utanma — karıxma — çaşma — pərtlik

  Tam oxu »
 • SIXINTI

  qüssə — kədər — qəm

  Tam oxu »
 • SIXINTILI

  qüssəli — kədərli — qəmgin

  Tam oxu »
 • SIXINTILI

  utancaq — çaşqın — cansıxıcı

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRMA

  qovma — çıxartma

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRMA

  incitmə — qısnama

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRMAQ

  qovmaq — çıxartmaq

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRMAQ

  incitmək — qısnamaq

  Tam oxu »
 • SIXIŞMA

  tıxanma — doluşma — yığışma — soxulma

  Tam oxu »
 • SIXIŞMAQ

  doluşmaq — yığışmaq — sıxlaşmaq — soxulmaq

  Tam oxu »
 • SIXLAŞMA

  qalınlaşma — qatılaşma

  Tam oxu »