Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • SEÇİLMƏ

  fərqlənmə — ayrılma

  Tam oxu »
 • SEÇİLMƏK

  fərqlənmək — ayrılmaq

  Tam oxu »
 • SEÇMƏ

  yığma

  Tam oxu »
 • SEÇMƏ

  ayırma — fərqləndirmə

  Tam oxu »
 • SEÇMƏK

  arıtmaq — çeşidləmək — təmizləmək

  Tam oxu »
 • SEÇMƏK

  ayırmaq — fərqləndirmək

  Tam oxu »
 • SEÇMƏK

  arıtmaq — çeşidmək — təmizləmək

  Tam oxu »
 • SEÇMƏK

  yığmaq — toplamaq

  Tam oxu »
 • SEHR

  cazibə — lətafət

  Tam oxu »
 • SEHR

  ovsun — cadu — tilsim

  Tam oxu »
 • SEHRBAZ

  cadugər — gözbağlayıcı

  Tam oxu »
 • SEHRBAZLIQ

  ovsunçuluq — cadugərlik — gözbağlayıcılıq

  Tam oxu »
 • SEHRLƏMƏ

  ovsunlama — cadulama — tilsimləmə

  Tam oxu »
 • SEHRLƏMƏK

  ovsunlamaq — cadulamaq — tilsimləmək

  Tam oxu »
 • SEHRLİ

  cadulu — ovsunlu — tilsimli

  Tam oxu »
 • SEHRLİLİK

  füsunkarlıq

  Tam oxu »
 • SEHRLİLİK

  cadugərlik — ovsunluluq — tilsimçilik — gözbağlayıcılıq

  Tam oxu »
 • SEL

  axın — daşqın

  Tam oxu »
 • SEVDA

  həvəs — şövq — maraq

  Tam oxu »
 • SEVDA

  sevgi — məhəbbət — eşq

  Tam oxu »
 • SEVDALI

  həvəsli — şövqlü — meylli

  Tam oxu »
 • SEVDALI

  sevgili — məhəbbətli — eşqli

  Tam oxu »
 • SEVGİ

  sevda — məhəbbət — eşq

  Tam oxu »
 • SEVGİLİ

  istəkli — sevimli — əziz

  Tam oxu »
 • SEVGİLİLİK

  istəklilik — sevimlilik

  Tam oxu »
 • SEVGİSİZ

  istəksiz — məhəbbətsiz — eşqsiz

  Tam oxu »
 • SEVGİSİZLİK

  istəksizlik — məhəbbətsizlik — eşqsizlik

  Tam oxu »
 • SEVİMLİ

  istəkli — hörmətli — ehtiramlı

  Tam oxu »
 • SEVİMLİ

  məlahətli — cazibəli — duzlu — suyuşirin — xoşsifət

  Tam oxu »
 • SEVİMLİLİK

  istəklilik — hörmətlilik — ehtiramlılıq

  Tam oxu »
 • SEVİMLİLİK

  məlahətlilik — cazibəlilik — duzluluq — suyuşirinlik — qanışirinlik — xoşsifətlik

  Tam oxu »
 • SEVİNC

  fərəh — nəşə — zövq — şadlıq

  Tam oxu »
 • SEVİNCLİ

  fərəhli — nəşəli — şad — şən

  Tam oxu »
 • SEVİNMƏ

  şadlanma — fərəhlənmə

  Tam oxu »
 • SEVİNMƏK

  şadlanmaq — fərəhlənmək

  Tam oxu »
 • SEVMƏ

  istəmə — xoşlama — vurulma

  Tam oxu »
 • SEVMƏK

  istəmək — xoşlamaq — vurulmaq

  Tam oxu »
 • SEYR

  gəzinti — tamaşa

  Tam oxu »
 • SEYR

  dalğınlıq — düşüncə

  Tam oxu »
 • SEYRÇİ

  müşahidəçi — tamaşaçı

  Tam oxu »
 • SEYRÇİLİK

  müşahidəçilik — tamaşaçılıq

  Tam oxu »
 • SEYRƏK

  hərdənbir — arabir

  Tam oxu »
 • SEYRƏK

  tək-tük — aralı

  Tam oxu »
 • SEYRƏK

  boş

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLƏŞMƏ

  azalma

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLƏŞMƏ

  açışma — işıqlaşma

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLƏŞMƏK

  azalmaq

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLƏŞMƏK

  işıqlaşmaq — açılışmaq

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLİK

  açıqlıq

  Tam oxu »
 • SEYRƏKLİK

  boşluq

  Tam oxu »