Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TÖHFƏ

  hədiyyə — bəxşiş — pay — peşkəş — sovqat

  Tam oxu »
 • TÖHMƏT

  məzəmmət — danlaq — tənə — tənqid

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏMƏ

  məzəmmətləmə — danlama — qınama — tənələmə

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLƏMƏK

  məzəmmətləmək — danlamaq — qınamaq — tənələmək

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTLİ

  məzəmmətli — danlaqlı — tənəli

  Tam oxu »
 • TÖHMƏTSİZ

  məzəmmətsiz — danlaqsız — tənəsiz

  Tam oxu »
 • TÖKMƏ

  axıtma — süzmə — boşaltma

  Tam oxu »
 • TÖKMƏ

  yığma — seçmə

  Tam oxu »
 • TÖKMƏ

  döşəmə — salma

  Tam oxu »
 • TÖKMƏ

  dağıtma — səpmə

  Tam oxu »
 • TÖKMƏK

  yığmaq — seçmək

  Tam oxu »
 • TÖKMƏK

  axıtmaq — süzmək — boşaltmaq

  Tam oxu »
 • TÖKMƏK

  dağıtmaq — səpmək

  Tam oxu »
 • TÖKMƏK

  döşəmək — salmaq

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏ

  axma — süzülmə — boşalma

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏ

  dağılma — səpələmə

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏ

  batma — çəkmə — yatma

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏ

  sökülmə — dağılma

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏK

  axmaq — süzülmək — boşalmaq

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏK

  dağılmaq — səpələnmək

  Tam oxu »
 • TÖKÜLMƏK

  sökülmək — dağılmaq

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜŞMƏ

  axışma

  Tam oxu »
 • TÖKÜLÜŞMƏK

  axışmaq

  Tam oxu »
 • TÖKÜNTÜ

  tullantı — qalıq

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRMƏ

  dağıtma — qarışdırma — səpələmə

  Tam oxu »
 • TÖKÜŞDÜRMƏK

  dağıtmaq — qarışdırmaq — səpələmək

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏ

  doğulma — yaranma

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏ

  çoxalma — artma

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏK

  çoxalmaq — artmaq

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏK

  doğulmaq — yaranmaq

  Tam oxu »
 • TÖRƏNİŞ

  əsil — mənşə — başlanğıc

  Tam oxu »
 • TÖRƏTMƏ

  artırma — çoxaltma

  Tam oxu »
 • TÖRƏTMƏ

  doğurma — yaratma

  Tam oxu »
 • TÖRƏTMƏK

  doğurmaq — yaratmaq

  Tam oxu »
 • TÖRƏTMƏK

  artırmaq — çoxaltmaq

  Tam oxu »
 • TÖVBƏ

  peşmanlıq — təəssüf

  Tam oxu »
 • TÖVBƏ

  and

  Tam oxu »
 • TÖVBƏLİ

  peşmanlı — təəssüflü

  Tam oxu »
 • TÖVBƏLİ

  andlı

  Tam oxu »
 • TÖVR

  hərəkət — halət — hal — əda — tərz

  Tam oxu »
 • TÖVŞÜK

  təngnəfəs

  Tam oxu »
 • TÖVŞÜKLÜ

  təngnəfəs

  Tam oxu »
 • TÖVŞÜMƏ

  ləhləmə

  Tam oxu »
 • TÖVŞÜMƏ

  boğulma

  Tam oxu »
 • TÖVŞÜMƏK

  boğulmaq

  Tam oxu »
 • TÖVŞÜMƏK

  ləhləmək

  Tam oxu »
 • TRİBUN

  natiq

  Tam oxu »
 • TRİBUNA

  kürsü

  Tam oxu »
 • TRİUMF

  zəfər — qələbə

  Tam oxu »
 • TROPİK

  mədar

  Tam oxu »