Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TUFAN

  boran — fırtına — qasırğa — çovğun

  Tam oxu »
 • TUFANLI

  boranlı — fırtınalı — qasırğalı — çovğunlu — küləkli

  Tam oxu »
 • TUFANLI

  qorxunc — dəhşətli — acıqlı — zəhmli

  Tam oxu »
 • TUFANSIZ

  fırtınasız — qasırğasız

  Tam oxu »
 • TULLAMA

  salma

  Tam oxu »
 • TULLAMA

  atma

  Tam oxu »
 • TULLAMA

  atmaq

  Tam oxu »
 • TULLAMAQ

  salmaq

  Tam oxu »
 • TULLANMA

  atılma — sıçrama — hoppanma

  Tam oxu »
 • TULLANMAQ

  vurmaq — döymək

  Tam oxu »
 • TULLANMAQ

  atılmaq — sıçramaq — hoppanmaq

  Tam oxu »
 • TULLANTI

  əski-üskü

  Tam oxu »
 • TULLANTI

  qalıq — çıxdaş

  Tam oxu »
 • TUM

  nəsil — soy

  Tam oxu »
 • TUM

  toxum

  Tam oxu »
 • TUMAN

  don

  Tam oxu »
 • TUMANÇAQ

  çılpaq — lüt — üryan

  Tam oxu »
 • TUMANLI

  donlu

  Tam oxu »
 • TUMANLIQ

  donluq

  Tam oxu »
 • TUMAR

  sığal

  Tam oxu »
 • TUMARLAMA

  oxşama — əzizləmə — nazlama — bəsləmə — sığallama

  Tam oxu »
 • TUMARLAMAQ

  oxşamaq — əzizləmək — nazlamaq — bəsləmək

  Tam oxu »
 • TUMARLAMAQ

  sığallamaq

  Tam oxu »
 • TUMARLI

  sığallı

  Tam oxu »
 • TUMARLILIQ

  sığallılıq

  Tam oxu »
 • TUMBUL

  kök — koppuş — totuş

  Tam oxu »
 • TUMBULLUQ

  köklük — koppuşluq — totuşluq

  Tam oxu »
 • TUMLU

  toxumlu — çəyirdəkli

  Tam oxu »
 • TUMLUQ

  toxumluq — çəyirdəklik

  Tam oxu »
 • TUMOV

  zökəm

  Tam oxu »
 • TUMSUZ

  toxumsuz

  Tam oxu »
 • TUMURCUQ

  düymə — gözcük — puçur

  Tam oxu »
 • TUMURCUQLANMA

  düymələnmə — gözcüklənmə — puçurlanma

  Tam oxu »
 • TUMURCUQLANMAQ

  düymələnmək — gözcüklənmək — puçurlanmaq

  Tam oxu »
 • TUMURCUQLU

  düyməli — gözçüklü — puçurlu

  Tam oxu »
 • TUR

  səbət

  Tam oxu »
 • TUR

  dövrə

  Tam oxu »
 • TURŞ

  acı

  Tam oxu »
 • TURŞ

  kal — qora (meyvə)

  Tam oxu »
 • TURŞULAŞMA

  acımaq — qıcqırmaq

  Tam oxu »
 • TURŞULAŞMA

  acıma — qıcqırma

  Tam oxu »
 • TURŞULU

  acı — qıcqırmalı

  Tam oxu »
 • TURŞULUQ

  acılıq — qıcqırtılıq

  Tam oxu »
 • TURŞUMA

  oksidləşmə — acıma — qıcqırma

  Tam oxu »
 • TURŞUMAQ

  oksidləşmək — açımaq — qıcqırmaq

  Tam oxu »
 • TUŞ

  sərrast — mahir

  Tam oxu »
 • TUŞ

  yuxu — uyğu

  Tam oxu »
 • TUŞ

  dürüst — düz — doğru

  Tam oxu »
 • TUŞLANMA

  yönəldilmə — çevirilmə — nişanlama

  Tam oxu »
 • TUŞLANMAQ

  yönəldilmək — çevirilmək — nişanlamaq

  Tam oxu »