Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TÜFEYLİ

  müftəxor — parazit

  Tam oxu »
 • TÜFEYLİLİK

  müftəxorluq — istismarçılıq — parazitlik

  Tam oxu »
 • TÜĞYAN

  çaxnaşma — vəlvələ

  Tam oxu »
 • TÜĞYAN

  daşma — qabarma — qaynama

  Tam oxu »
 • TÜĞYAN

  hiddət — qəzəb — həyəcan

  Tam oxu »
 • TÜĞYAN

  qiyam — üsyan

  Tam oxu »
 • TÜK

  saç — tel — qıl

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏ

  qurtarma — bitmə

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏ

  azalma — quruma — çəkilmə

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏK

  qurtarmaq — bitmək

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏK

  qurumaq — çəkilmək — azalmaq

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏZ

  bitməz — qurtarmaz — daimi

  Tam oxu »
 • TÜKLƏNMƏ

  lələklənmə — qıllanma — saçlanma

  Tam oxu »
 • TÜKLƏNMƏK

  lələklənmək — qıllanmaq — saçlanmaq

  Tam oxu »
 • TÜKLÜ

  saçlı — qıllı — lələkli

  Tam oxu »
 • TÜKLÜLÜK

  saçlılıq — qıllılıq — lələklilik

  Tam oxu »
 • TÜL

  pərdə — örtük

  Tam oxu »
 • TÜLKÜ

  hiyləgər — bic — fəndkar

  Tam oxu »
 • TÜLKÜLÜK

  hiyləgərlik — biclik — fəndkarlıq — riyakarlıq

  Tam oxu »
 • TÜLÜNGÜ

  hiyləgər — bic — kələkbaz — haramzada — fırıldaqçı — cüvvəllağı — bəzzat

  Tam oxu »
 • TÜLÜNGÜLÜK

  hiyləgərlik — biclik — kələkbazlıq — haramzadalıq — fırıldaqçılıq — cüvəllağılıq — bəzzatlıq

  Tam oxu »
 • TÜND

  bərk — acı (çay)

  Tam oxu »
 • TÜND

  cəld — iti — tez

  Tam oxu »
 • TÜND

  sərt — bərk — qəliz — kobud — kəskin (adam)

  Tam oxu »
 • TÜND

  acıqlı — hirsli — qeyzli (xasiyyət)

  Tam oxu »
 • TÜNDLƏŞMƏ

  sərtləşmə — kobudlaşma — tutqunlaşma — ciddiləşmə

  Tam oxu »
 • TÜNDLƏŞMƏ

  hirslənmə — qeyzlənmə — əsəbiləşmə

  Tam oxu »
 • TÜNDLƏŞMƏ

  acılaşma

  Tam oxu »
 • TÜNDLƏŞMƏK

  hirslənmək — qeyzlənmək — əsəbiləşmək

  Tam oxu »
 • TÜNDLƏŞMƏK

  acılaşmaq

  Tam oxu »
 • TÜNDLƏŞMƏK

  sərtləşmək — kobudlaşmaq — tutqunlaşmaq — ciddiləşmək

  Tam oxu »
 • TÜNDLÜK

  bərklik — acılıq

  Tam oxu »
 • TÜNDLÜK

  acıqlılıq — hirslilik — qeyzlilik

  Tam oxu »
 • TÜNDLÜK

  sərtlik — bərklik — qəlizlik — kobudluq

  Tam oxu »
 • TÜNDMƏZAC

  hövsələsiz — hirsli — acıqlı

  Tam oxu »
 • TÜNDMƏZACLIQ

  hövsələsizlik — hirslilik — acıqlılıq

  Tam oxu »
 • TÜNLÜK

  qalınlıq — sıxlıq

  Tam oxu »
 • TÜNLÜK

  basabas — basırıq

  Tam oxu »
 • UC

  son — qurtaracaq — axır

  Tam oxu »
 • UCA

  hündür — yüksək — qəlbi

  Tam oxu »
 • UCA

  gur — bərk

  Tam oxu »
 • UCA

  hörmətli — möhtərəm

  Tam oxu »
 • UCABOY

  hündür — boylu-buxunlu — yekə

  Tam oxu »
 • UCABOYLU

  boylu-buxunlu — yekə — yekəpər — gövdəli

  Tam oxu »
 • UCADAN

  hündürdən — bərkdən — qəlbidən

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  hündürlük — yüksəklik — qəlbilik

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  kurluq — bərklik

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  hörmət — nüfuz

  Tam oxu »
 • UCALMA

  yüksəlmə — qalxma — artma

  Tam oxu »
 • UCALMAQ

  yüksəlmək — qalxmaq — artmaq

  Tam oxu »