Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • XILT

  çöküntü — torta

  Tam oxu »
 • XILTLI

  çöküntülü — tortalı

  Tam oxu »
 • XILTLILIQ

  çöküntülülük — tortalılıq

  Tam oxu »
 • XINC

  əzik — sınıq — qırıq

  Tam oxu »
 • XINC-XINC

  əzik-əzik — sınıq-sınıq

  Tam oxu »
 • XINCLAMA

  əzmə — sındırma — qırma

  Tam oxu »
 • XINCLAMAQ

  əzmək — sındırmaq — qırmaq

  Tam oxu »
 • XIR

  bostan

  Tam oxu »
 • XIR

  təmiz

  Tam oxu »
 • XIR

  çınqıl

  Tam oxu »
 • XIRCINLIQ

  bərklik — sərtlik — codluq — qabalıq — kobudluq

  Tam oxu »
 • XIRÇI

  bostançı

  Tam oxu »
 • XIRÇILDAMA

  qıçırdatma — şıqqıldatma

  Tam oxu »
 • XIRÇILDAMAQ

  qıçırdatmaq — şıqqıldatmaq

  Tam oxu »
 • XIRÇILIQ

  bostançılıq

  Tam oxu »
 • XIRÇILTI

  qıçırtı — şıqqıldatma

  Tam oxu »
 • XIRÇIN

  hirsli — tündməzac — inad — höcət — tərs — kəc

  Tam oxu »
 • XIRÇIN

  bərk — sərt — cod — qaba — kobud

  Tam oxu »
 • XIRÇIN

  davakar — dalaşqan — cəncəl — öcəşkən — deyişkən

  Tam oxu »
 • XIRÇINLIQ

  davakarlıq — dalaşqanlıq — cəncəllik — öcəşkənlik — deyişkənlik

  Tam oxu »
 • XIRÇINLIQ

  hirslilik — tündməzaclıq — inadcıllıq — kəclik — höcətlik — tərslik

  Tam oxu »
 • XIRDA

  kiçik — balaca — cüzi

  Tam oxu »
 • XIRDA-XIRDA

  tikə-tikə — dilim-dilim

  Tam oxu »
 • XIRDA-XIRDA

  yavaş-yavaş — asta-asta

  Tam oxu »
 • XIRDACA

  balaca — kiçikcə — cüzi

  Tam oxu »
 • XIRDAÇI

  pedant — vasvası

  Tam oxu »
 • XIRDAÇILIQ

  pedantlıq — vasvasılıq

  Tam oxu »
 • XIRDALAMA

  kiçiltmə — parçalama — doğrama

  Tam oxu »
 • XIRDALAMAQ

  kiçiltmək — parçalamaq — doğramaq

  Tam oxu »
 • XIRDALAŞMA

  cırlaşma

  Tam oxu »
 • XIRDALAŞMA

  balacalaşma

  Tam oxu »
 • XIRDALAŞMAQ

  cırlaşmaq

  Tam oxu »
 • XIRDALAŞMAQ

  balacalaşmaq

  Tam oxu »
 • XIRDALI

  balacalı — kiçikli

  Tam oxu »
 • XIRDALI

  narınlı

  Tam oxu »
 • XIRDALIQ

  narınlıq

  Tam oxu »
 • XIRDALIQ

  balacalıq — kiçiklik

  Tam oxu »
 • XIRILTI

  tutqunluq — boğuqluq — batıqlıq

  Tam oxu »
 • XIRILTILI

  tutqun — boğuq — batıq

  Tam oxu »
 • XIRLIQ

  bostanlıq

  Tam oxu »
 • XIRLIQ

  çınqıllıq — daşlıq

  Tam oxu »
 • XIRPALAMA

  yaxalama — yapışma

  Tam oxu »
 • XIRPALAMAQ

  yaxalamaq — yapışmaq

  Tam oxu »
 • XIRSIZ

  çınqılsız — asfaltsız

  Tam oxu »
 • XIRSIZLIQ

  çınqılsızlıq — asfaltsızlıq

  Tam oxu »
 • XISINLAŞMA

  pıçıldaşma

  Tam oxu »
 • XISINLAŞMAQ

  pıçıldaşmaq

  Tam oxu »
 • XIŞILDAMA

  uğuldama — guruldama — xırıldama

  Tam oxu »
 • XIŞILDAMAQ

  uğuldamaq — guruldamaq — xırıldamaq

  Tam oxu »
 • XIŞILTI

  xırıltı — şırıltı — uğultu — gurultu

  Tam oxu »