Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • YÖN

  üz — tərəf

  Tam oxu »
 • YÖN

  istiqamət — səmt — tərəf

  Tam oxu »
 • YÖNDƏM

  qayda — nizam — səliqə — sahman

  Tam oxu »
 • YÖNDƏM

  görkəm — sir-sifət — görünüş

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMLİ

  səliqəli — qaydalı — abırlı — görkəmli

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMLİLİK

  qolaylıq — rahatlıq — səliqəlilik

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMSİZ

  qaba — kobud — biçimsiz — səliqəsiz — tənasübsüz

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMSİZ

  narahat

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMSİZLİK

  narahatlıq

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMSİZLİK

  qabalıq — kobudluq — biçimsizlik — səliqəsizlik

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏ

  çevrilmə — dönmə

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏ

  gəlmə

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏ

  getmə

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏK

  dönmək — çevrilmək

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏK

  gəlmək

  Tam oxu »
 • YÖNƏLMƏK

  getmək

  Tam oxu »
 • YÖNLƏŞMƏ

  razılaşma — düzəlişmə

  Tam oxu »
 • YÖNLƏŞMƏK

  razılaşmaq — düzəlişmək

  Tam oxu »
 • YÖNLÜ

  üzüyola — sözəbaxan

  Tam oxu »
 • YÖNLÜ

  yararlı — lazımlı — gərəkli

  Tam oxu »
 • YÖNSÜZ

  yararsız — lazımsız — gərəksiz — pis — vecsiz — fərsiz

  Tam oxu »
 • YÖR-YÖNDƏM

  sir-sifət — qiyafət

  Tam oxu »
 • YÖR-YÖNDƏM

  səliqə — sahman — qayda

  Tam oxu »
 • YÖRƏ

  yan — ətraf — həndəvər

  Tam oxu »
 • YUBANMA

  ləngimə — gecikmə

  Tam oxu »
 • YUBANMADAN

  gecikmədən — ləngimədən — tez — dərhal

  Tam oxu »
 • YUBANMAQ

  ləngimək — gecikmək

  Tam oxu »
 • YUXA

  yayma

  Tam oxu »
 • YUXA

  nazik — yumşaq — zərif

  Tam oxu »
 • YUXALIQ

  naziklik — yumşaqlıq — zəriflik

  Tam oxu »
 • YUXALMA

  kövrəlmə — riqqətlənmə — təsirlənmə

  Tam oxu »
 • YUXALMA

  yumşalma — nazikləşmə — incəlmə

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  kövrəlmək — riqqətlənmək — təsirlənmək

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  yumşalmaq — nazikləşmək — incəlmək

  Tam oxu »
 • YUXARI

  artıq — çox

  Tam oxu »
 • YUXARI

  üst

  Tam oxu »
 • YUXARI

  üst — təpə

  Tam oxu »
 • YUXU

  röya

  Tam oxu »
 • YUXU

  yatma

  Tam oxu »
 • YUXUCUL

  yatağan

  Tam oxu »
 • YUXUCULLUQ

  yatağanlıq

  Tam oxu »
 • YUXULAMA

  yatma — uyma

  Tam oxu »
 • YUXULAMAQ

  yatmaq — uyumaq

  Tam oxu »
 • YUXULU

  yarıayıq

  Tam oxu »
 • YUXULU

  key — süst

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLUQ

  uyqusuzluq

  Tam oxu »
 • YUMA

  təmizləmə

  Tam oxu »
 • YUMA

  dağıtma — aparma

  Tam oxu »
 • YUMAQ

  ip — sap

  Tam oxu »
 • YUMAQ

  dağıtmaq — aparmaq

  Tam oxu »