Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • YABALAMA

  toplama — yığma

  Tam oxu »
 • YABALAMAQ

  toplamaq — yığmaq

  Tam oxu »
 • YABALAŞMA

  vurma — dalaşma

  Tam oxu »
 • YABALAŞMAQ

  vurmaq — dalaşmaq

  Tam oxu »
 • YABAN

  çöl — biyaban

  Tam oxu »
 • YABANÇILIQ

  özgəlik — yadlıq

  Tam oxu »
 • YABANÇILIQ

  cırlıq — vəhşilik

  Tam oxu »
 • YABANI

  vəhşi — cır

  Tam oxu »
 • YABANI

  vəhşi — yırtıcı

  Tam oxu »
 • YABANILAŞMA

  vəhşiləşmə — cırlaşma

  Tam oxu »
 • YABANILAŞMAQ

  vəhşiləşmək — cırlaşmaq

  Tam oxu »
 • YAD

  yabançı

  Tam oxu »
 • YAD

  özgə — kənar

  Tam oxu »
 • YAD

  hafizə

  Tam oxu »
 • YADDAŞ

  hafizə

  Tam oxu »
 • YADDAŞLI

  hafizəli

  Tam oxu »
 • YADDAŞLILIQ

  hafizəlilik

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZ

  hafizəsiz — unutqan

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZLIQ

  hafizəsizlik — unutqanlıq

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMA

  unutma — yadlaşma

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMAQ

  unutmaq — yadlaşmaq

  Tam oxu »
 • YADİGAR

  hədiyyə — bəxşiş

  Tam oxu »
 • YADİGARLIQ

  hədiyyəlik — bəxşişlik

  Tam oxu »
 • YADLAŞMA

  uzaqlaşma — özgələşmə

  Tam oxu »
 • YADLAŞMAQ

  uzaqlaşmaq — özgələşmək

  Tam oxu »
 • YADLIQ

  yabançılıq

  Tam oxu »
 • YAĞDIRMA

  tökmə — səpmə — saçma

  Tam oxu »
 • YAĞDIRMAQ

  tökmək — səpmək — saçmaq

  Tam oxu »
 • YAĞI

  düşmən

  Tam oxu »
 • YAĞILIQ

  düşmənlik

  Tam oxu »
 • YAĞINLIQ

  çiskinlik

  Tam oxu »
 • YAĞINTI

  çiskinlik

  Tam oxu »
 • YAĞIR

  yara

  Tam oxu »
 • YAĞIRLI

  yaralı

  Tam oxu »
 • YAĞIŞ

  yağmur

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLI

  yağmurlu

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLIQ

  yağmurluq

  Tam oxu »
 • YAĞLAMA

  sürtmə — çəkmə — yaxma

  Tam oxu »
 • YAĞLAMAQ

  sürtmək — çəkmək — yaxmaq

  Tam oxu »
 • YAĞLANMA

  kökəlmə — ətlənmə — piylənmə

  Tam oxu »
 • YAĞLANMA

  pullanma — varlanma

  Tam oxu »
 • YAĞLANMA

  kirlənmə

  Tam oxu »
 • YAĞLANMAQ

  sürtülmək — yaxılmaq

  Tam oxu »
 • YAĞLANMAQ

  kirlənmək

  Tam oxu »
 • YAĞLANMAQ

  kökəlmək — ətlənmək — piylənmək

  Tam oxu »
 • YAĞLANMAQ

  pullanmaq — varlanmaq

  Tam oxu »
 • YAĞLI

  piyli

  Tam oxu »
 • YAĞLI

  güclü — qüvvətli

  Tam oxu »
 • YAĞLI

  kəsərli — tutarlı — təsirli — şiddətli

  Tam oxu »
 • YAĞLI

  ləzzətli — dadlı — qidalı

  Tam oxu »