Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • YEDƏKLƏMƏ

  çəkmə — aparma

  Tam oxu »
 • YEDƏKLƏMƏK

  çəkmək — aparmaq

  Tam oxu »
 • YEDƏKLİ

  bağlı — cilovlu

  Tam oxu »
 • YEGANƏ

  bir — tək — yalnız — vahid

  Tam oxu »
 • YEGANƏLİK

  təklik — vahidlik

  Tam oxu »
 • YEKCƏHƏT

  həmfikir — yekdil

  Tam oxu »
 • YEKCƏHƏTLİK

  həmfikirlik — yekdillik

  Tam oxu »
 • YEKCİNS

  xalis — saf

  Tam oxu »
 • YEKDİL

  həmrəy — birgə

  Tam oxu »
 • YEKDİLLİK

  həmrəylik — birlik

  Tam oxu »
 • YEKƏ

  böyük — iri

  Tam oxu »
 • YEKƏBAŞ

  höcət — qaba — mərifətsiz

  Tam oxu »
 • YEKƏBAŞLIQ

  qanmazlıq — qabalıq — kobudluq

  Tam oxu »
 • YEKƏXANA

  lovğa — təkəbbürlü — iddialı

  Tam oxu »
 • YEKƏXANALIQ

  lovğalıq — təşəxxüs

  Tam oxu »
 • YEKƏXANLANMA

  lovğalanma

  Tam oxu »
 • YEKƏXANLANMAQ

  lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • YEKƏQARIN

  qarınqulu

  Tam oxu »
 • YEKƏLƏNMƏ

  böyümə — iriləşmə

  Tam oxu »
 • YEKƏLƏNMƏK

  iriləşmək — böyümək

  Tam oxu »
 • YEKƏLİK

  yekəxanalıq

  Tam oxu »
 • YEKƏLİK

  irilik — böyüklük

  Tam oxu »
 • YEKƏLMƏ

  artma — böyümə — çoxalma

  Tam oxu »
 • YEKƏLMƏK

  artmaq — böyümək — çoxalmaq

  Tam oxu »
 • YEKƏPƏR

  cüssəli — gövdəli

  Tam oxu »
 • YEKƏPƏRLİK

  irilik — cüssəlilik

  Tam oxu »
 • YEKNƏSƏQ

  usandırıcı — darıxdırıcı — bıqdırıcı — cansıxıcı

  Tam oxu »
 • YEKNƏSƏQLİK

  usandırıcılıq — darıxdırıcılıq

  Tam oxu »
 • YEKRƏNG

  cansıxıcı — maraqsız

  Tam oxu »
 • YEKRƏNG

  bir cür — eyni

  Tam oxu »
 • YEKRƏNGLİK

  cansıxıcılıq — maraqsızlıq

  Tam oxu »
 • YEKSƏR

  başdan-başa — bütün — tamam

  Tam oxu »
 • YEKUN

  nəticə — tamamlama

  Tam oxu »
 • YEKUNLAŞDIRMA

  hesablama — cəmləşdirmə

  Tam oxu »
 • YEKUNLAŞDIRMAQ

  hesablamaq — cəmləşdirmək

  Tam oxu »
 • YEL

  itilik

  Tam oxu »
 • YEL

  külək

  Tam oxu »
 • YELBEYİN

  başıboş — axmaq — gic — səfeh — yüngül

  Tam oxu »
 • YELBEYİNLİK

  başıboşluq — giclik — axmaqlıq — səfehlik — yüngüllük

  Tam oxu »
 • YELƏK

  lələk

  Tam oxu »
 • YELƏKLİ

  lələkli

  Tam oxu »
 • YELƏN

  haşiyə — qıraq — kənar

  Tam oxu »
 • YELƏNLİ

  haşiyəli — qıraqlı

  Tam oxu »
 • YELLƏMƏ

  sovurma

  Tam oxu »
 • YELLƏMƏ

  körükləmə

  Tam oxu »
 • YELLƏMƏ

  yırğalama — tərpətmə — silkələmə

  Tam oxu »
 • YELLƏMƏK

  yırğalamaq — tərpətmək — silkələmək

  Tam oxu »
 • YELLƏMƏK

  sovurmaq

  Tam oxu »
 • YELLƏMƏK

  körükləmək

  Tam oxu »
 • YELLƏNMƏ

  tərpənmə — yırğalanma

  Tam oxu »