Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • YUBANMA

  ləngimə — gecikmə

  Tam oxu »
 • YUBANMADAN

  gecikmədən — ləngimədən — tez — dərhal

  Tam oxu »
 • YUBANMAQ

  ləngimək — gecikmək

  Tam oxu »
 • YUXA

  yayma

  Tam oxu »
 • YUXA

  nazik — yumşaq — zərif

  Tam oxu »
 • YUXALIQ

  naziklik — yumşaqlıq — zəriflik

  Tam oxu »
 • YUXALMA

  kövrəlmə — riqqətlənmə — təsirlənmə

  Tam oxu »
 • YUXALMA

  yumşalma — nazikləşmə — incəlmə

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  kövrəlmək — riqqətlənmək — təsirlənmək

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  yumşalmaq — nazikləşmək — incəlmək

  Tam oxu »
 • YUXARI

  artıq — çox

  Tam oxu »
 • YUXARI

  üst

  Tam oxu »
 • YUXARI

  üst — təpə

  Tam oxu »
 • YUXU

  röya

  Tam oxu »
 • YUXU

  yatma

  Tam oxu »
 • YUXUCUL

  yatağan

  Tam oxu »
 • YUXUCULLUQ

  yatağanlıq

  Tam oxu »
 • YUXULAMA

  yatma — uyma

  Tam oxu »
 • YUXULAMAQ

  yatmaq — uyumaq

  Tam oxu »
 • YUXULU

  yarıayıq

  Tam oxu »
 • YUXULU

  key — süst

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLUQ

  uyqusuzluq

  Tam oxu »
 • YUMA

  təmizləmə

  Tam oxu »
 • YUMA

  dağıtma — aparma

  Tam oxu »
 • YUMAQ

  ip — sap

  Tam oxu »
 • YUMAQ

  dağıtmaq — aparmaq

  Tam oxu »
 • YUMAQ

  təmizləmək

  Tam oxu »
 • YUMALANMA

  diyirlənmə — yumbalanma

  Tam oxu »
 • YUMALANMAQ

  diyirlənmək — yumbalanmaq

  Tam oxu »
 • YUMARLAMA

  diyirləmə — yumbalama

  Tam oxu »
 • YUMARLAMAQ

  diyirlətmək — yumbalamaq

  Tam oxu »
 • YUMMA

  qapama — örtmə

  Tam oxu »
 • YUMMAQ

  qapamaq — örtmək

  Tam oxu »
 • YUMRU

  yuvarlaq — girdə — kürə

  Tam oxu »
 • YUMRU

  gonbul — kök

  Tam oxu »
 • YUMRUQLAMA

  döymə — vurma — döyəcləmə — taqqıldatma

  Tam oxu »
 • YUMRUQLAMAQ

  döymək — vurmaq — döyəcləmək — taqqıldatmaq

  Tam oxu »
 • YUMRUQLAŞMA

  vuruşma — dalaşma

  Tam oxu »
 • YUMRUQLAŞMAQ

  vuruşmaq — dalaşmaq

  Tam oxu »
 • YUMRULAMA

  dəyirmiləşdirmə — girdələmə

  Tam oxu »
 • YUMRULAMAQ

  dəyirmiləşdirmək — girdələmək

  Tam oxu »
 • YUMRULANMA

  dəyirmiləşmə — girdələşmə

  Tam oxu »
 • YUMRULANMAQ

  dəyirmiləşmək — girdələşmək

  Tam oxu »
 • YUMRULANMAQ

  kökəlmək

  Tam oxu »
 • YUMRULAŞMA

  kökəlmə

  Tam oxu »
 • YUMRULUQ

  dəyirmilik — girdəlik

  Tam oxu »
 • YUMRULUQ

  köklük — koppuşluq

  Tam oxu »
 • YUMŞAQ

  həlim — mülayim (xasiyyət)

  Tam oxu »
 • YUMŞAQ

  məlahətli (səs)

  Tam oxu »
 • YUMŞAQ

  yüngül — zəif (rəftar)

  Tam oxu »