Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • YOĞRULAMA

  yaranma — qayırılma

  Tam oxu »
 • YOĞRULMA

  kündələnmə — yumrulanma

  Tam oxu »
 • YOĞRULMAQ

  yaranmaq — qayırılmaq

  Tam oxu »
 • YOĞRULMAQ

  kündələnmək — yumrulanmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  qaba — kobud — qanmaz — kütbeyin

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  qalın

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  kök — dolğun — ətli — canlı

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMA

  ciddiləşmə

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMA

  canlanma — kökəlmə — dolğunlaşma

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMA

  kobudlaşma — qabalaşma

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMAQ

  kobudlaşmaq — qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMAQ

  canlanmaq — kökəlmək — dolğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMAQ

  ciddiləşmək

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMAQ

  qalınlaşmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMA

  qalınlaşma

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUQ

  köklük — canlılıq — şişmanlıq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUQ

  qabalıq — tərbiyəsizlik — qanmazlıq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUQ

  qalınlıq

  Tam oxu »
 • YOX

  deyil

  Tam oxu »
 • YOXALMA

  itmə

  Tam oxu »
 • YOXALMAQ

  itmək

  Tam oxu »
 • YOXLAMA

  təhqiqat — təftiş — araşdırma

  Tam oxu »
 • YOXLAMA

  toxunma — müəyyənləşdirmə

  Tam oxu »
 • YOXLAMA

  fikirləşmə — düşünmə

  Tam oxu »
 • YOXLAMA

  sınama

  Tam oxu »
 • YOXLAMAQ

  araşdırmaq — baxmaq

  Tam oxu »
 • YOXLAMAQ

  toxunmaq — müəyyənləşdirmək

  Tam oxu »
 • YOXLAMAQ

  fikirləşmək — düşünmək

  Tam oxu »
 • YOXLAMAQ

  sınamaq

  Tam oxu »
 • YOXLAYICI

  sınayıcı — diqqətli

  Tam oxu »
 • YOXLAYIŞ

  arayış — təftiş

  Tam oxu »
 • YOXLAYIŞ

  təhqiqat — müayinə

  Tam oxu »
 • YOXLUQ

  heçlik

  Tam oxu »
 • YOXLUQ

  yoxsulluq

  Tam oxu »
 • YOXSA

  olmaya — bəlkə — yaxud

  Tam oxu »
 • YOXSUL

  kasıb — möhtac — fağır

  Tam oxu »
 • YOXSUL

  miskin — sadə

  Tam oxu »
 • YOXSULLAŞMA

  kasıblaşma

  Tam oxu »
 • YOXSULLAŞMA

  miskinləşmə

  Tam oxu »
 • YOXSULLAŞMAQ

  kasıblaşmaq

  Tam oxu »
 • YOXSULLAŞMAQ

  miskinləşmək

  Tam oxu »
 • YOXSULLUQ

  kasıblıq — ehtiyac

  Tam oxu »
 • YOXSULLUQ

  miskinlik

  Tam oxu »
 • YOXUŞ

  dik — dikdir

  Tam oxu »
 • YOXUŞLU

  dik

  Tam oxu »
 • YOXUŞLU

  çətin — əziyyətli

  Tam oxu »
 • YOXUŞLUQ

  dikdirlik

  Tam oxu »
 • YOXUŞSUZ

  düz

  Tam oxu »
 • YOXUŞSUZ

  asan — rahat

  Tam oxu »
 • YOL

  dünyagörüşü — əqidə

  Tam oxu »