Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • YÜK

  ağırlıq

  Tam oxu »
 • YÜK

  yorğan-döşək

  Tam oxu »
 • YÜKLƏMƏ

  doldurma

  Tam oxu »
 • YÜKLƏMƏK

  doldurmaq

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  uca — hündür (dağ)

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  təmtəraqlı — təntənəli

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  dərin — məzmunlu — böyük — ulu — ali

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  ali — şərəfli — fəxri

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  əla

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  güclü

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKLİK

  hündürlük — ucalıq

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKLİK

  dağlıq — təpəlik

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLİŞ

  irəliləmə — tərəqqi — inkişaf

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLİŞ

  artma — çoxalma — güclənmə — qüvvətlənmə

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏ

  artma — çoxalma — güclənmə

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏ

  tanınma — şöhrətlənmə

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏK

  tanınmaq — şöhrətlənmək

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏK

  artmaq — çoxalmaq — güclənmək

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏK

  qalxmaq — ucalmaq

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  asan

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  sağlam — çevik — qıvraq

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  səthi — qeyri-ciddi

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  zəif — az

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  əhəmiyyətsiz — xəbərsiz

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  aydın — sadə — səlis

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLCƏ

  azacıq

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏŞMƏ

  asanlaşma

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏŞMƏ

  sakitləşmə — yumşalma — təskinləşmə

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏŞMƏK

  sakitləşmək — təskinləşmək — yumşalmaq

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLÜK

  asanlıq

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLÜK

  qeyri-ciddilik

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLÜK

  sevinc — fərəh

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLÜK

  zəiflik

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLÜŞMƏK

  asanlaşmaq

  Tam oxu »
 • YÜRÜŞ

  yerimə

  Tam oxu »
 • YÜRÜŞ

  hücum — axın

  Tam oxu »
 • YÜYÜRƏK

  qaçağan

  Tam oxu »
 • YÜYÜRMƏ

  qaçma — getmə — yerimə — qopma

  Tam oxu »
 • YÜYÜRMƏK

  qaçmaq — getmək — yerimək — qopmaq

  Tam oxu »
 • YÜYÜRTMƏ

  çapdırma

  Tam oxu »
 • YÜYÜRTMƏK

  çapdırmaq

  Tam oxu »
 • YÜYÜRÜŞMƏ

  qaçışma

  Tam oxu »
 • YÜYÜRÜŞMƏK

  qaçışmaq

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  qayda — qanun — nizam — intizam

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  nüfuz — ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİ

  tələbkar — ciddi

  Tam oxu »
 • ZABİTƏLİLİK

  tələbkarlıq — ciddilik

  Tam oxu »
 • ZAD

  şey

  Tam oxu »
 • ZADƏGAN

  əsilzadə — kübar — mülkədar — aristokrat

  Tam oxu »
 • ZADƏGANLIQ

  əsilzadəlik — əyanlıq — kübarlıq — aristokratlıq — mülkədarlıq

  Tam oxu »