Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • YƏHƏRLƏMƏ

  bağlama — cilovlama

  Tam oxu »
 • YƏHƏRLƏMƏK

  cilovlamaq — bağlamaq

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  ehtimal — görünür

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  şübhəsiz — şəksiz — səhih

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  həqiqət — əsl

  Tam oxu »
 • YƏQİNLƏŞMƏ

  müəyyənləşmə — səhihləşmə — dəqiqləşmə — dürüstləşmə

  Tam oxu »
 • YƏQİNLƏŞMƏK

  müəyyənləşmək — səhihləşmək — dəqiqləşmək — dürüstləşmək

  Tam oxu »
 • YƏQİNLİK

  düzlük — doğruluq — həqiqilik

  Tam oxu »
 • YƏQİNLİK

  şəksizlik — şübhəsizlik

  Tam oxu »
 • YIĞCAM

  rahat

  Tam oxu »
 • YIĞCAM

  məzmunlu — mənalı

  Tam oxu »
 • YIĞCAM

  toplu — qısa — müxtəsər

  Tam oxu »
 • YIĞCAMLIQ

  rahatlıq

  Tam oxu »
 • YIĞCAMLIQ

  qısalıq — topluluq

  Tam oxu »
 • YIĞCAMLIQ

  məzmunluluq — mənalılıq

  Tam oxu »
 • YIĞILI

  toplu

  Tam oxu »
 • YIĞILIŞ

  toplanış — cəmləşmə

  Tam oxu »
 • YIĞILMA

  bitmə — qurtarma

  Tam oxu »
 • YIĞILMA

  büzülmə — sıxılma

  Tam oxu »
 • YIĞILMA

  toplanılma — dərilmə

  Tam oxu »
 • YIĞILMA

  gödəlmə — qısalma

  Tam oxu »
 • YIĞILMA

  cəmlənmə — toplaşma

  Tam oxu »
 • YIĞILMAQ

  cəmləşmək — toplaşmaq

  Tam oxu »
 • YIĞILMAQ

  gödəlmək — qısalmaq

  Tam oxu »
 • YIĞILMAQ

  toplanmaq — dərilmək

  Tam oxu »
 • YIĞILMAQ

  bitmək — qurtarmaq

  Tam oxu »
 • YIĞILMAQ

  büzülmək — sıxılmaq

  Tam oxu »
 • YIĞIM

  dərim

  Tam oxu »
 • YIĞIN

  kütlə — izdiham

  Tam oxu »
 • YIĞIN

  koma — qalaq — topa

  Tam oxu »
 • YIĞIN-YIĞIN

  topa-topa — dəstə-dəstə

  Tam oxu »
 • YIĞINAQ

  topa — tünlük — basırıq

  Tam oxu »
 • YIĞINAQ

  qonaqlıq — məclis

  Tam oxu »
 • YIĞINCAQ

  izdiham — camaat — qələbəlik

  Tam oxu »
 • YIĞINCAQ

  iclas — müşavirə

  Tam oxu »
 • YIĞINCAQ

  məclis — qonaqlıq

  Tam oxu »
 • YIĞIŞMA

  toplaşma — cəmləşmə

  Tam oxu »
 • YIĞIŞMA

  büzüşmə — bürüşmə

  Tam oxu »
 • YIĞIŞMAQ

  büzüşmək — bürüşmək

  Tam oxu »
 • YIĞIŞMAQ

  cəmləşmək — toplaşmaq

  Tam oxu »
 • YIĞMA

  quraşdırma

  Tam oxu »
 • YIĞMA

  düzmə — qoyma

  Tam oxu »
 • YIĞMA

  götürmə

  Tam oxu »
 • YIĞMA

  toplama — cəmləmə

  Tam oxu »
 • YIĞMAQ

  quraşdırmaq

  Tam oxu »
 • YIĞMAQ

  düzmək — qoymaq

  Tam oxu »
 • YIĞMAQ

  toplamaq — cəmləmək

  Tam oxu »
 • YIĞMAQ

  götürmək

  Tam oxu »
 • YIĞNAQ

  qələbəlik — tünlük

  Tam oxu »
 • YIĞNAQ

  qonaqlıq — məclis

  Tam oxu »