Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ŞABACI

  şah bacısı; şaha layiq bacı

  Tam oxu »
 • ŞABƏYİM

  bax: Şah və Bəyim

  Tam oxu »
 • ŞABİKƏ

  şahın ərə getməmiş qızı, şah qızı

  Tam oxu »
 • ŞADALƏM

  şən, sevincli dünya, aləmin sevinci

  Tam oxu »
 • ŞADAN

  sevincək, sevincli, məmnun, xoşbəxt olanlar, sevinənlər, şadlananlar

  Tam oxu »
 • ŞADBAHAR

  bahar sevinci, şən bahar; sevinc baharı

  Tam oxu »
 • ŞADBƏYİM

  bəyim sevinci; şad bəyim; sevinc bəyimi

  Tam oxu »
 • ŞADGÜL

  şən gül, məmnun gül; şad gözəl

  Tam oxu »
 • ŞADİYƏ

  şadlıq, sevinc; şadlıq, sevinc bəxş edən qız

  Tam oxu »
 • ŞADİYYƏ

  şadlıq, sevinc; şadlıq, sevinc bəxş edən qız

  Tam oxu »
 • ŞADLIQ

  şad olma, fərəhlilik, sevinc, fərəh

  Tam oxu »
 • ŞAFİYƏ

  şəfa verən, sağaldan; kafi

  Tam oxu »
 • ŞAHANƏ

  şaha layiq, şaha münasib; şah qızı kimi gözəl

  Tam oxu »
 • ŞAHBACI

  şah bacısı; şaha layiq bacı

  Tam oxu »
 • ŞAHBANU

  şah banusu, şah arvadı (Şahban, Şaban kimi ixtisar forması da vardır)

  Tam oxu »
 • ŞAHBƏYİM

  bax: Şah və Bəyim

  Tam oxu »
 • ŞAHBİBİ

  bax: Şah və Bibi

  Tam oxu »
 • ŞAHBİKƏ

  şah kimi bikə; şaha layiq bikə

  Tam oxu »
 • ŞAHBİKƏ

  şahın ərə getməmiş qızı, şah qızı

  Tam oxu »
 • ŞAHDANƏ

  böyük inci dənəsi; şaha layiq inci dənəsi

  Tam oxu »
 • ŞAHDOSTU

  şahın dostu; dost şahı; şaha layiq dost

  Tam oxu »
 • ŞAHXANIM

  bax: Şah və Xanım

  Tam oxu »
 • ŞAHQIZ

  hörmətli qız, əsas qız, böyük qız

  Tam oxu »
 • ŞAHNABAD

  bax: Şah və Nobat

  Tam oxu »
 • ŞAHNABAT

  bax: Şah və Nobat

  Tam oxu »
 • ŞAHNAZ

  zərli ipək parça; mülayim, xoşxasiyyət; "Şur" muğamının bir hissəsinin adı

  Tam oxu »
 • ŞAHNƏNƏ

  böyük nənə, əsas nənə, şah kimi nənə

  Tam oxu »
 • ŞAHNƏVAZ

  nəvaziş göstərən şah, əzizləyən şah

  Tam oxu »
 • ŞAHNİGAR

  şah gözəli, şah istəklisi

  Tam oxu »
 • ŞAHNİSƏ

  bax: Şah və Nisə

  Tam oxu »
 • ŞAHNİYAR

  şah gözəli, şah istəklisi

  Tam oxu »
 • ŞAHNOBAT

  bax: Şah və Nobat

  Tam oxu »
 • ŞAHPƏRİ

  pərilər şahı; ən gözəl qadın; şaha layiq pəri

  Tam oxu »
 • ŞAHRUX

  şah üzlü, şah simalı, gözəl üzlü

  Tam oxu »
 • ŞAHSƏDƏF

  bax: Şah və Sədəf

  Tam oxu »
 • ŞAHSƏNƏM

  baş büt, sənəmlərin şahı; ən gözəl

  Tam oxu »
 • ŞAHYƏMƏN

  Yəmən şahı; xoşbəxt şah; Yəmən şahı kimi qız

  Tam oxu »
 • ŞAHZADƏ

  şah övladı, hökmdar qızı

  Tam oxu »
 • ŞAHZƏR

  böyük qızıl, əsas qızıl

  Tam oxu »
 • ŞAXANIM

  bax: Şah və Xanım

  Tam oxu »
 • ŞAQALAT

  “şokalad” sözünün təhrif forması

  Tam oxu »
 • ŞAQİBƏ

  səbirli, dözümlü qız

  Tam oxu »
 • ŞALALƏ

  çayın qayadan tökülən hissəsi

  Tam oxu »
 • ŞAMAİL

  təbiətlər, xasiyyətlər; əks, surət; görünüş

  Tam oxu »
 • ŞAMAMA

  xoşiyli qovun növü

  Tam oxu »
 • ŞAMAY

  axşam Ayı, gecə Ayı

  Tam oxu »
 • ŞAMAYƏ

  axşam Ayı, gecə Ayı

  Tam oxu »
 • ŞAMAYIL

  təbiətlər, xasiyyətlər; əks, surət; görünüş

  Tam oxu »
 • ŞAMİRƏ

  çox qədim zamanlardan Assuriya, Babil, Urartu və Azərbaycanda dillərdə gəzən məşhur əfsanə qəhrəmanı "Şammuramata" adının sadələşdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • ŞANƏNƏ

  böyük nənə, əsas nənə, şah kimi nənə

  Tam oxu »