Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ƏŞRƏFBACI

  ən şərəfli bacı, ən şərafətli bacı, ən əziz bacı

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFXANIM

  ən şərəfli xanım, ən şərafətli xanım

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFİYYƏ

  bax: Əşrəf

  Tam oxu »
 • ƏTAYƏ

  pay, bəxşiş, hədiyyə

  Tam oxu »
 • ƏTİFƏ

  əymə, çevirmə; yönəltmə

  Tam oxu »
 • ƏTİQƏ

  «antiqus» sözündən olub, qədim zamanlardan qalma heykəl, metal əşya və s.; qiymətli, dəyərli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏTİQƏ

  qədimdən qalma; qiymətli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏTİR

  gözəl qoxu, xoş qoxu; rayihə

  Tam oxu »
 • ƏTİRƏ

  gözəl qoxu, xoş qoxu; rayihə

  Tam oxu »
 • ƏTİRGÜL

  ətirli gül, çiçək; ətir saçan gözəl

  Tam oxu »
 • ƏTİRŞAH

  xoş iyli yarpaqları olan çiçək

  Tam oxu »
 • ƏTİYYƏ

  pay, bəxşiş, hədiyyə

  Tam oxu »
 • ƏTLAZ

  bax: Atlaz

  Tam oxu »
 • ƏTRABƏ

  ətir suyu; ətirli su

  Tam oxu »
 • ƏTRUBƏ

  ətir suyu; ətirli su

  Tam oxu »
 • ƏTTİQƏ

  qədimdən qalma; qiymətli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏVŞAN

  saçan, səpələyən, səpən

  Tam oxu »
 • ƏVŞANƏ

  saçan, səpələyən, səpən

  Tam oxu »
 • ƏZƏLNUR

  ilk nur, işıq

  Tam oxu »
 • ƏZƏMƏT

  böyüklük, ululuq; dəbdəbə, təntənə

  Tam oxu »
 • ƏZƏT

  "İzzət"(bax) adının dəyişdirilmiş forması; əzəmət, əzəmətli

  Tam oxu »
 • ƏZİMƏT

  niyyət, məram; köç, səfər

  Tam oxu »
 • ƏZİYYƏT

  məşəqqət, əzab, cəfa

  Tam oxu »
 • ƏZİZBƏYİM

  sevimli bəyim, istəkli bəyim , sevimli qız

  Tam oxu »
 • ƏZİZBİKƏ

  sevimli bikə, istəkli bikə, əziz qız

  Tam oxu »
 • ƏZİZGÜL

  əziz, mehriban, istəkli gül

  Tam oxu »
 • ƏZRA

  bakirə(qız); dəlinməmiş inci

  Tam oxu »
 • FABİYƏ

  nəsil Adı; paxlava, lobya

  Tam oxu »
 • FAİMƏ

  məşhur, tanınmış

  Tam oxu »
 • FAİNA

  parlaq, şəfəqli

  Tam oxu »
 • FAİNƏ

  parlaq, şəfəqli

  Tam oxu »
 • FAİRƏ

  od kimi; cəld

  Tam oxu »
 • FAİZƏ

  borc, ödənc olaraq verilən pulun girə qarşılığı

  Tam oxu »
 • FAİZƏXANIM

  borclu xanım, faizli xanım

  Tam oxu »
 • FAİZƏT

  borc, ödənc olaraq verilən pulun girə qarşılığı

  Tam oxu »
 • FAKİHƏ

  şad günlər; meyvə, bəhrə, məhsul; hüquqçu şəriət alimi

  Tam oxu »
 • FAKİYƏ

  qiymətli söz danışan qadın

  Tam oxu »
 • FAQİMƏ

  qavrama; intellekt; böyük

  Tam oxu »
 • FANİ

  çox zəif, gücdən düşmüş; taqətsiz

  Tam oxu »
 • FANİLA

  toxunma isti köynək

  Tam oxu »
 • FANİRƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FANURƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FARİBƏ

  gözəl, valehedici

  Tam oxu »
 • FASİLƏ

  işin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması; işin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırıldığı vaxt

  Tam oxu »
 • FATI

  q.türk dillərində «ağıllı, bacarıqlı, çoxbilmiş, zirək» (qadın) mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • FATİHƏ

  giriş, başlanğıc; "Quran"ın ilk surəsi

  Tam oxu »
 • FATİKƏ

  azad edilmə, buraxılma

  Tam oxu »
 • FATİQƏ

  yaran, sındıran, doğrayan, ikiyə bölən; azadlıq

  Tam oxu »
 • FATİMAT

  süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın

  Tam oxu »
 • FATİMƏ

  süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın

  Tam oxu »