BAĞLAMAQ

BAĞLAMAQ – AÇMAQ Nahar etmək bəhanəsi ilə qapını bağladım (Ə.Vəliyev); Bu saatda qayıdarıq, fikir eləmə, sandıqları aç! (M.F.Axundzadə).

BAĞIŞLAMAQ
BAĞLI

Digər lüğətlərdə