BADAMBƏYİM

bax: Badam və Bəyim; badam kimi qız.
BADAM
BADAMGÜL