BADAM

ləpəsi yeyilən sərtqabıqlı meyvə.
BACINUR
BADAMBƏYİM

Digər lüğətlərdə