BASİRET

(-ti)
bəsirət, fərasət, ağıl
ağıl, bəsirət, fərasət
BASINÇ
BASİT