Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • BOCALAMAK

  çaşmaq, karıxmaq

  Tam oxu »
 • BODRUM

  zirzəmi podval, zirzəmi

  Tam oxu »
 • BODUR

  alçaqboy alçaqboy, alçaqboylu, cırtdan, qısaboy

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  boğaz

  Tam oxu »
 • BOĞMAK

  boğmaq

  Tam oxu »
 • BOHÇA

  boğça

  Tam oxu »
 • BOL

  bol

  Tam oxu »
 • BONBON

  konfet

  Tam oxu »
 • BONCUK

  (-ğu) muncuq muncuq

  Tam oxu »
 • BONO

  bon, qəbz, talon, adi veksel bon, qəbz, talon

  Tam oxu »
 • BONSERVİS

  zəmanət, rəy rəy, zəmanət

  Tam oxu »
 • BORAZAN

  1) şeypur, truba ;2) şeypurçu, trubaçı şeypur, şeypurçu, truba, trubaçı

  Tam oxu »
 • BORÇ

  borc

  Tam oxu »
 • BORDRO

  1) bordero, cədvəl; maaş bordrosu – maaş cədvəli; 2) reyestr, siyahı; senelik bordro – illik hesabat bordero, cədvəl, reyestr, siyahı

  Tam oxu »
 • BORNOZ, BORNUZ

  hamam xalatı –

  Tam oxu »
 • BORSA

  birja; iş borsası – əmək birjası birja

  Tam oxu »
 • BORU

  boru

  Tam oxu »
 • BOSTAN

  bostan

  Tam oxu »
 • BOŞ

  boş

  Tam oxu »
 • BOŞALMAK

  boşalmaq

  Tam oxu »
 • BOŞAMAK

  boşamaq

  Tam oxu »
 • BOŞANMAK

  boşanmaq

  Tam oxu »
 • BOŞUNA

  əbəs yerə, boş yerə, nahaq

  Tam oxu »
 • BOT

  (-tu) kater, qayıq; hücum botu – hücum kateri kater, qayıq

  Tam oxu »
 • BOY

  boy, qəbilə

  Tam oxu »
 • BOYA

  boya, boyaq

  Tam oxu »
 • BOYAMAK

  boyamaq

  Tam oxu »
 • BOYLAM

  uzunluq meridian, uzunluq, uzunluq dairəsi

  Tam oxu »
 • BOYNUZ

  buynuz

  Tam oxu »
 • BOYUN

  boyun

  Tam oxu »
 • BOYUN BAĞI

  qalstuk

  Tam oxu »
 • BOYUNBAĞI

  (-nı) qalstuk

  Tam oxu »
 • BOYUNDURUK

  boyunduruq

  Tam oxu »
 • BOYUT

  (-tu) ölçü miqyas, ölçü

  Tam oxu »
 • BOZ

  boz

  Tam oxu »
 • BOZA

  buzə

  Tam oxu »
 • BOZDURMAK

  1) pozdurmaq, dağıtdırmaq; 2) pulu xırdalamaq dağıtdırmaq, xırdalamaq, pozdurmaq

  Tam oxu »
 • BOZGUN

  məğlubiyyət, darmadağın edilmə, darmadağın etmə məğlubiyyət

  Tam oxu »
 • BOZKIR

  1) çöl, düz; 2) açıq boz (at haqda); bozkır antilopu – sayqak bozqır, çöl, düz

  Tam oxu »
 • BOZKIR ANTİLOPU

  sayqak

  Tam oxu »
 • BOZMAK

  1) pozmaq, riayət etməmək; elhapı bozmak – oyunun qaydasını pozmaq, sükutu pozmaq; 2) xırdalamaq (pulu) pozmaq

  Tam oxu »
 • BOZUK

  (-ğu) 1) xarab, nasaz, yarasız, pis; 2) xırda (pul) xarab, nasaz, pis, yarasız

  Tam oxu »
 • BÖBREK

  (-ği) böyrək böyrək

  Tam oxu »
 • BÖBÜRLENMEK

  lovğalanmaq, təkəbbürlənmək

  Tam oxu »
 • BÖCEK

  böcək

  Tam oxu »
 • BÖĞÜR

  böyür

  Tam oxu »
 • BÖĞÜRMEK

  böyürmək

  Tam oxu »
 • BÖĞÜRTLEN

  böyürtkən

  Tam oxu »
 • BÖLGE

  1) rayon, zona, bölgə 2) nahiyə; bel bölgesi – bel nahiyəsi bölgə, nahiyə, rayon, zona

  Tam oxu »
 • BÖLMEK

  bölmək

  Tam oxu »