Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • BEBE, BEBEK

  (-ği) 1) südəmər, körpə; 2) kukla

  Tam oxu »
 • BEBEK

  çağa, körpə, kukla, südəmər

  Tam oxu »
 • BECERMEK

  bacarmaq

  Tam oxu »
 • BEDAVA

  pulsuz, havayı havayı, müftə, pulsuz

  Tam oxu »
 • BEDBAHT

  bədbəxt

  Tam oxu »
 • BEDDUA

  lənət qarğış, lənət

  Tam oxu »
 • BEDEL

  dəyər, qiymət; malın bedeli – malın qiyməti dəyər, qiymət

  Tam oxu »
 • BEDEN

  bədən

  Tam oxu »
 • BEDİİ

  bədii

  Tam oxu »
 • BEĞENMEK

  bəyənmək

  Tam oxu »
 • BEKAR

  subay

  Tam oxu »
 • BEKAR

  subay

  Tam oxu »
 • BEKÇİ

  gözətçi, keşikçi, qarovulçu

  Tam oxu »
 • BEKLEME

  gözləmə; bekleme odası – gözləmə zalı gözləmə

  Tam oxu »
 • BEKLEMEK

  1) gözləmək; biraz bekle işin sonu iyi olacak – bir az gözlə işin axırı yaxşı olacaq; 2) qorumaq, keşiyini çəkmək gözləmək, qorumaq

  Tam oxu »
 • BEKTAŞİÜZÜMÜ

  (-nü) qarağat qarağat

  Tam oxu »
 • BEL

  bel

  Tam oxu »
 • BELA

  bəla

  Tam oxu »
 • BELEDİYE

  bələdiyyə

  Tam oxu »
 • BELEŞ

  havayı, müftə, pulsuz

  Tam oxu »
 • BELGE

  sənəd; belge filmi – sənədli film sənəd, vəsiqə

  Tam oxu »
 • BELİRLEMEK

  təyin etmək, müəyyən etmək müəyyən etmək

  Tam oxu »
 • BELİRLİ

  müəyyən, aşkar, bəlli; belirli belirsiz – güclə seçilən, nəzərə çarpmayan aşkar, bəlli, müəyyən

  Tam oxu »
 • BELİRMEK

  1) görünmək, görsənmək; 2) müəyyən olmaq, aydın olmaq görsənmək, görünmək, peyda olmaq, zahir olmaq

  Tam oxu »
 • BELİRSİZ

  qeyri-müəyyən, naməlum

  Tam oxu »
 • BELİRTİ

  əlamət, nişanə, təzahür

  Tam oxu »
 • BELİRTMEK

  bildirmək, müəyyən etmək bildirmək

  Tam oxu »
 • BELİT

  (-ti) aksioma aksioma

  Tam oxu »
 • BELKEMİĞİ

  (-ni) 1) onurğa sütunu, onurğa; 2) əsas, dayaq əsas, dayaq, onurğa

  Tam oxu »
 • BELKİ

  bəlkə

  Tam oxu »
 • BELLEK

  (-ği) yaddaş, hafizə hafizə, yaddaş

  Tam oxu »
 • BELLİ

  bəlli, məlum

  Tam oxu »
 • BEN

  I mən II xal III tələ yemi xal, mən

  Tam oxu »
 • BENCİL

  xudbin, eqoist eqoist, xudbin

  Tam oxu »
 • BENCİLİK

  (-ği) xudbinlik, eqoistlik

  Tam oxu »
 • BENCİLLİK

  eqoistlik, xudbinlik

  Tam oxu »
 • BENEK

  xal

  Tam oxu »
 • BENİMSEMEK

  mənimsəmək

  Tam oxu »
 • BENİZ

  bəniz

  Tam oxu »
 • BENZEMEK

  bənzəmək, oxşamaq

  Tam oxu »
 • BENZER

  bənzər, oxşar

  Tam oxu »
 • BERAAT

  bəraət

  Tam oxu »
 • BERABER

  bərabər

  Tam oxu »
 • BERBAT

  bərbad

  Tam oxu »
 • BERBER

  bərbər, dəllək

  Tam oxu »
 • BERE

  beret

  Tam oxu »
 • BEREKET

  bərəkət

  Tam oxu »
 • BERELEMEK

  1) zədələmək, əzmək 2) cırmaqlamaq, sıyırmaq əzmək, cırmaqlamaq, sıyırmaq, zədələmək

  Tam oxu »
 • BERİ

  bəri

  Tam oxu »
 • BERRAK

  şəffaf, təmiz dupduru, şəffaf, təmiz

  Tam oxu »