CƏFAKAR

cəfakar bax zalım

CƏFA
CƏFALI

Digər lüğətlərdə