cins atlar

Eyni mənşəyə malik, genetik əlamətlərini irsən nəslə keçirən və bu əlamətlərə görə digər atlardan fərqlənən atlar qrupu

cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri
cins atların damazlıq özəyi