DÜDÜKÇÜ

düdükçü bax tütəkçi

DÜDÜKÇALAN
DÜHA

Digər lüğətlərdə