DƏFÇALAN

dəfçalan bax qavalçı

DƏF
DƏFƏ

Digər lüğətlərdə