FIRIQ

FIRIQ (iş haqqında, pis) [Valeh:] Sonra birdən yağış yenə başlar, işimiz fırıq olar (İ.Əfəndiyev); XARAB Tarverdi: Vay aman, atsa mənim işim xarabdır! (M.F.Axundzadə).

FIR
FIRILDAQ

Digər lüğətlərdə