FƏRSƏNG

(Parəsəng variantı da var) farscadır, bir fərsəng 3 milə, o da min gəzə bərabərdir. (bir gəz bir dəvə addımının məsafəsi olub). Deməli, bir fərsəng 4 min dəvə addımıdır, bu da təxminən 6-7 km edir. Səng hissəsi farsca “daş” deməkdir. Yolun kənarında hər 6 km-dən bir daş basdırılırmış. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏRRUX
FƏRSİZ

Значение слова в других словарях