FƏRSİZ

Kökü (fər) farsca “parlaq”, “işıq” deməkdir, fərsiz “işıqsız” deməkdir, amma “bacarıqsız” anlamını da əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏRSƏNG
FƏSAD

Значение слова в других словарях