FƏSAD

Ərəbcədir.”nizamsız” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏRSİZ
FƏTƏLİ

Значение слова в других словарях