FAİZƏ

“Feyz” (fayda), “əlavə gəlir” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏZVAY
FAKT

Значение слова в других словарях