FANTAZİYA

i. 1. (təxəyyül) fantasy, fancy; (təsəvvür) imagination; 2. mus. fantasia

FANTASTİKLİK
FARAD

Digər lüğətlərdə