FEODAL

Latınca “maldar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FENOLOGİYA
FERROƏRİNTİ

Значение слова в других словарях