FERMAÇI

fermaçı bax fermer 2

FEODALİZM
FERMAÇILIQ

Digər lüğətlərdə