GÜN

I 1. GÜN (24 saatlıq müddət) Bu minval ilə üç gün keçdi (“Koroğlu”); GECƏGÜNDÜZ Üç gecə-gündüz ki, Tapdıq yuxusuzdu (Ə.Əbülhəsən); SUTKA (rus.) Düz yeri bir yupyumru şey qapır; Həm də deyir, sutkada bir fırlanır (M.Ə.Sabir).

2. GÜN Qayət isti havalı bir gün idi (M.Hüseyn); RUZ Bu növ iş kim, oldu bədhal; Hər ruz mənə keçirdi bir sal (Xətayi).

3. gün bax yaşayış 1; dövr

4. gün bax əməkgün

II gün bax günəş

GÜMÜLDƏMƏK
GÜNAH

Значение слова в других словарях